Noční můry a noční děsy. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Sny nás mohou obohatit, ale také pořádně vystrašit a vyčerpat. Mnohdy ještě nějakou dobu po probuzení v nás zůstávají konkrétní pocity, kterých se obtížně zbavujeme. Velice nepříjemné bývají noční můry, témata pronásledování nebo boj o holý život. Spousta z nás má také zkušenosti se spánkovou paralýzou a neobvyklé není ani náměsíčné chození po bytě. 

Noční můry
Zdroj foto: Pixabay

Snění nebývá pouze příjemnou záležitostí. Objevují se také negativní snové zkušenosti v podobě nočních děsů a můr, spánkové paralýzy, opakovaného pronásledování a boje o život nebo násilí a zabíjení. Odkud se tyto hrůzy berou a proč jich nejsme ušetřeni ani ve snech? Budeme-li se snažit dozvědět více, možná právě naše porozumění těmto dějům může být klíčem k dosažení klidného spánku.

Největším nepřítelem bývá strach

Ve snech se nám mohou zjevovat naše obavy, úzkosti, nejistoty, frustrace, zklamání, traumata, vztek a spousta dalších strachů a negativních pocitů. Pokud zrovna v realitě prožíváme momentální stres nebo dlouhodobější krizi, ať už se jedná o problémy osobního charakteru, potíže ve vztahu nebo tlak v zaměstnání, vše se může promítnout do snu. Nemůžeme se pak divit, že nás někdo honí a pronásleduje nebo nás chce dokonce zabít. Někdy se jedná i o naši temnou stránku, se kterou svádíme vlastní boj. Švýcarský psycholog Jung tuto odvrácenou stranu našeho já popsal a pojmenoval jako náš Stín. Každé světlo má přece svůj stín. Jedná se o nevědomou složku naší osobnosti, kterou jsme vytěsnili, a buďto o ní nevíme, anebo o ní nechceme vědět. Může to být naše agresivita, pudovost a nemorální choutky, které se nám podařilo úspěšně potlačit. Ale to neznamená, že to, co je potlačené, neexistuje. Podstatou a zároveň velmi těžkým úkolem je, dokázat tuto část sebe sama přijmout, nikoli ji v sobě či ve snech utlouct. 

Existují tak zvané noční můry, které nám mohou v našich snech zpřístupňovat velmi nepříjemné podvědomé obsahy a zhmotňovat naše strachy a potlačená traumata. Pokud se jedná o nezpracované trýznivé zážitky, mohou nás trápit i opakovaně. Opakované sny vždy na něco upozorňují. Buď se jedná o varování před nějakou budoucí nepříznivou událostí případně nemocí, anebo o závažný problém či trauma, které nás sužují. Opakovaným sněním ale může docházet k uzdravování, uvolňování negativních pocitů a jejich pozitivní proměně. K porozumění, uvědomění a přijetí problému, nebo naopak ke změně myšlení a nalezení vhodného řešení. Dokud nepochopíme, co nám chce sen sdělit, nepřestane se nám zdát. Může v něm docházet k pozměňování děje a pozitivnímu ladění oproti dřívějšímu negativnímu vyznění. 

Strach v nás mohou vyvolávat i předměty našich fobií mající ve snech konkrétní symboliku, případně také zvířata. Mohou to být pavouci, hadi, dravé šelmy, ale také například strašidelné postavy jako jsou čarodějnice, duchové, zombie a podobně. Pokud ve snech cítíme strach, stejně jako v životě před ním buď utíkáme, nebo na něj útočíme. Proto není divu, že nás někdo pronásleduje a my utíkáme anebo zase naopak honíme nějakou příšeru a snažíme se ji zabít. Zpravidla pak i máme obavu, že budeme za svůj čin potrestáni a půjdeme do vězení nebo i cítíme vinu. 

Noční děsy a náměsíčnictví trápí hlavně děti 

Existují tak zvané noční děsy, které se hodně vyskytují u dětí. Ve většině případů poukazují na prožité trauma. Nemusí to být však pravidlem. Zatímco noční můry prožíváme v REM spánkové fázi, ve které se nám nejvíce zdají sny a ztrácíme napětí svalů ovládaných vůlí, k děsům dochází během hlubokého non REM spánku, kdy nemáme zablokovaný pohyb. Tehdy sebou člověk velmi hází, potí se, křičí nebo je extrémně rozrušený, a to ještě i nějakou dobu po probuzení, které se doporučuje k tomu, aby se dotyčný uklidnil a mohl pokračovat v novém a příjemnějším snění. Probudit tvrdě spícího člověka z nočního děsu však nebývá jednoduché, často bývá po probuzení značně dezorientovaný nebo má při snění oči dokořán a vy už si myslíte, že už je vzhůru. Mnohdy spíše trpí okolí, neboť snící si po probuzení většinou stejně nic nepamatuje, zatímco partner nebo rodič se nevyspí a kolikrát ještě navíc nechtěně schytá nějakou tu ránu. 

V non REM spánku může u některých jedinců docházet i k náměsíčnému chování. Jak již bylo zmíněno, tehdy se nacházíme v hluboké relaxaci, ale je zachována schopnost pohybu, proto se spící může snadno vydat na procházku. Z některých filmů či literatury známe oblíbené vykračování si po vrcholku střechy a podobně, není to však příliš obvyklé. Každopádně si doma zamykejte dveře a dotyčného, zejména dítě, dobře hlídejte. Pomáhá před postel umístit něco šustivého, například igelitové sáčky nebo v horším případě nádobu s vodou, což náměsíčného probudí. Náměsíčnictví se vyskytuje spíše v dětství a s přibývajícím věkem mizí. Častěji se s ním můžeme setkat právě v rodinách, kde se již tento jev u některého člena rodiny v minulosti vyskytl. Je tedy možné, že se jedná o dědičnou záležitost. Nelze vyloučit působení měsíce. Víme přece, že ten ovlivňuje mnohé. 

Nejhorší noční můrou je paralýza

Mezi další poruchy spánku, kam tedy můžeme zařadit jak noční děsy, tak i náměsíčnictví, patří spánková paralýza. Projevuje se velmi nepříjemnou strnulostí a nemožností se pohnout, ani se probudit. Snící si někdy uvědomuje, že spí a touží po tom se okamžitě z této hrůzy dostat. Jedná se o uvíznutí ve stavu mezi přechodem z bdělého stavu do hlubokého spánku a přirovnává se často k posedlosti zlým duchem. Tento jev bývá doprovázen různými vjemy, například vnímáním nadpřirozených jevů a změněné reality, tlakem na hrudi, pocity ochrnutí celého těla i přítomností zrakových či zvukových halucinací. 

Dříve se spánkové paralýze říkalo syndrom staré čarodějnice a byla popsána v historii i mnohých kulturách jako napadení bytostí, která se snaží dostat do vašeho těla nebo vám sedí na hrudi a dusí vás. Zážitky bývají různé, ale společný je pocit panického strachu. Můžete vidět různé stíny, slyšet různé zvuky, například časté bývá jakési bzučení nebo třeba i šeptání. Paralýza se vyskytuje většinou po usnutí, vleže na zádech anebo někdy také po opakovaném probuzení a znovu usnutí. 

Spousta snících, kterým se to stalo, a přiznejme si, že jednou za život jistě každému z nás, uvádí, že se začali spontánně modlit, aniž by třeba v reálném životě navštěvovali kostel nebo křesťanské modlitby pořádně znali. Je zajímavé také zjištění, že čím více se tomu člověk brání a čím více s neviditelným nepřítelem bojuje, tím horší stavy zažívá. Pokud se pokusíte uvolnit, paralýza mnohem rychleji odezní. 

Můžeme spekulovat o tom, zda se jedná o fyziologickou záležitost či skutečné napadení duchem nebo třeba přechod do jiné dimenze. Víme, že na světě je možné úplně všechno a nelze nic zpochybňovat. Tyto zážitky však bývají ryze subjektivní. U někoho se třeba opakují pouze v určitém období, u druhého se vyskytují výhradně po konzumaci alkoholu či drog, jindy třeba při velkém stresu a vypětí. Také je obvyklé, že se to přihodí na cizích místech, kde řekněme, nejsou dobré zóny a čisté energie. Tyto pocity můžeme také zažívat v případech spontánních pokusů o astrální cestování, v souvislosti s lucidními sny a podobně. Těmto tématům a také létání ve snech se budeme věnovat příště. 

Ukázkový rozbor snu: 

„Stala jsem se spolupachatelkou vraždy ženy v nějakém bytě. Zabili ji dva muži, já jsem je kryla a měla strach z prozrazení. Necítila jsem vinu, spíše nenávist k té dotyčné,“ popisuje stručně mladá žena svůj sen z minulé noci a ještě má v sobě tu pachuť události, kterou prožívala jako by se stala doopravdy. Nezapomněla však dodat, že dost spěchá, protože ode dneška u sebe dočasně ubytovala svého bratra, který se rozvádí a čeká na byt, aby nemusel bydlet u kamaráda. Jeho ženu prý rozhodně ráda nemá. 

Do tohoto snu se promítla současnost, a to ještě noc předtím, než se události skutečně odehrály. Smrt ženy je symbolická smrt bratrova manželství. Spolupachatelství v bytě je ubytování bratra u sebe. Druhým mužem je pravděpodobně kamarád, u kterého měl bratr původně bydlet. Toto je komplot proti švagrové a nenávist k ní v reálu odpovídá pocitu, že ji tazatelka nemá ráda a nesouhlasí s jejím chováním. Protože ale vždy byla tak zvaně hodná holka, bojí se trestu za krytí vraždy a srovnává se s pocity nelásky vůči bližnímu. Nebojí se ale tolik o sebe jako o ty dva muže, které ve snu znala. 

Zdánlivě bezvýznamná noční můra ale v tomto případě byla předzvěstí událostí následujícího dne. Sama se ovšem za poslední dobu potýkala se vztahovými problémy a dokonce přišla o kamarádku, se kterou ukončila kontakt. Vysvětlení se tedy nabízí více. Vypovídající je rovněž strach z prozrazení, což nás nutí položit si otázky: V jakých situacích v životě se bojíme, že budeme prozrazeni a potrestáni? Máme strach přiznat sobě i druhým pravdu a naše skutečné pocity? Bojíme se o druhé a z lásky kryjeme jejich chování? 

Článek jsem psala v roce 2016 pro magazín Šaman, kde byl uveřejněn jako 2. díl mého seriálu o snech


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky