Co znamená medvěd ve snu a nejlepší ukázky medvědích snů

Co to vlastně znamená, když se nám ve snech objevuje medvěd? Každý sen má svou individuální výpověď pro snícího a i symbolika medvěda může v různých snech poukazovat na něco jiného. Pokud se vám zdálo o medvědovi, anebo se vám o něm zdává častěji, je třeba se držet jak snového děje a pocitů, které ve vás medvěd vyvolává, tak i toho, co pro nás medvěd jako symbol znamená obecně.

Medvěd
Zdroj: Pixabay


Co znamenají sny o zvířatech?

Sny o zvířatech často vypovídají o našich pudech a skrytých touhách nebo potřebě o někoho pečovat. Šelmy obvykle představují nějakou hrozbu. Jsou to nebezpečná zvířata, která dokáží člověka zabít. Proto se jich přirozeně odedávna bojíme. Máme k nim respekt. Možná k nim i chováme skrytý obdiv. Jedna věc je roztomilý medvídek jako dětská hračka, medvídě, které spíše připomíná hravé štěně. Druhá věc dospělý medvěd postavený na zadních, se svými velkými zuby a drápy, které dovedou zranit nebo zabít člověka. 

Medvěd ve snu nejčastěji představuje nějakou hrozbu. To, čeho se bojíme. Někdy může znázorňovat i konkrétního člověka. Pak jsou tu ale ještě i sny, v nichž se s námi setkávají naše silová zvířata. A medvěd je jedním z nich. Pokud se ve snu medvěd jen mihne a představuje spíše posvátnou bázeň a potřebu medvědí síly, pak jde o tento druh snu. To ostatně poznáte i podle toho, jestli se třeba jedná o lucidní sen či nějaký astrální výlet. Podle toho, jak medvěda vnímáme, zda s ním i nějak komunikujeme. Medvěd jako naše silové zvíře ve snu se ukazuje tehdy, když potřebujeme jeho pomoc a ochranu. Když je nám umožněno vypůjčit si jeho vlastnosti. 

Nejlepší ukázky snů o medvědech

Pojďme si uvést některé příklady snů o medvědech a jejich možné výklady:

Šla jsem se svou přítelkyní na nějakou akci, byla v lese a stála tam spousta stánků na občerstvení. Ja se zastavila u jednoho, že bych si dala nějaký drink. Z okénka vykoukly holky 3v1 (Štíbrová, Pártlová, Arichteva) byly tak vesele naladěné, tak jsem si řekla super, bude sranda. Pozvaly mě dovnitř do té chatky a že mi něco teda vymyslí. Ja si všimla, že venku pod oknem bojuje medvěd s laní, nebo jelenem, teď si nejsem úplně jistá. Bylo mi jasné podle agrese medvěda, že soupeř nemá šanci a hned jsem si řekla, ty brďo on pak půjde po nás. Snažila jsem se těm třem vysvětlit situaci, ale nebraly to nějak vážně. Když medvěd dodělal svého soupeře, úplně intuitivně jsem se vrhla ke dveřím, které byly otevřené. Vycítila jsem, že půjde po nás. On se také rozběhl a já tak tak stačila ty dveře zabouchnout. Držela jsem je vší silou a říkala si, jak je nemožné nad medvědem vyhrát, že ma obrovskou sílu a ta chatka je tak vratká. Ty tři to pořád nějak neřešily. Já tam vyloženě bojovala o život, měla jsem z něj velký strach. Škubal s dveřmi, snažil se dobýt. Ty dveře šly zavřít jen na takovy ubohý způsob přichycení drátku. Medvěd různě obíhal tu chatu a ve chvíli, kdy byl od dveří dál, běžel k chatě nějaký muž, že prý se před ním chce taky schovat. Já absolutně neměla zájem mu ty dveře otevřít, ale pak jsem to udělala na základě toho, že jsem jeho život nechtěla mít na svědomí... Rychle jsem za ním zase dveře ve strachu z medvěda zavřela…  (Iva, 31 let)

Výklad snu o medvědovi

Za tento první sen děkuji Ivě. Zde je můj výklad:

V tomto snu vidím střet zábavy a lehkovážnosti se zodpovědností a uvědomováním si vážné situace i nějaké hrozby, možná i střet naivní nevědomosti a hlouposti s inteligencí a schopností uvažovat. Medvěd zde představuje nějaké nebezpečí zvenčí, Iva se snaží před ním zabouchnout dveře, nechat ho venku a udržet dům smíchu a veselí bez reálného ohrožení. Přesto si ve snu připadá jako jediná, která si toto nebezpečí uvědomuje a snaží se konat, jednat. Jsou tady i takové hrdinské a záchranářské tendence, které Iva mívá i v jiných svých snech. Totéž odpovídá i situaci s tím mužem. Navzdory tomu, že Iva ohrozila jak svůj život, tak život těch uvnitř, pustila dovnitř dalšího člověka z hlediska vyššího principu a s odůvodněním, že ho nechtěla mít na svědomí… Takže Iva je ve snu jakýsi vrátný, který má velmi důležitou funkci. Je to vlastně vyhazovač, chrání celý dům a pouští dovnitř toho, koho uzná za vhodné, kdo neohrožuje ostatní (medvěda by nepustila). To především vypovídá hodně o ní samotné, docela klidně může jít i o kompenzační sen, zrovna tak to může vypovídat o jejích skutečných vlastnostech a charakteru, potřebě ochraňovat druhé. Vzít by si z toho měla uvědomění, zda se i tak stejně cítí ve své momentální životní situaci, co jí chybí, jestli je spokojená se svou prací, jakousi funkcí či rolí v životě, anebo čeho se ona sama bojí a co pro ni představuje takovou hrozbu jako ten medvěd. Ono taky to může ukazovat na to, že dle Ivy: hrozba je tam venku…. a ona vevnitř chrání sebe i druhé… ještě je tam jasně znatelný kontrast mezi tím že ty 3 v 1 jsou povahově a typově úplně jiná sorta než Iva (to nebudu rozebírat)... 

Medvědí sny paní Jarky

Další ukázky jsou od paní Jarky, které tímto také velmi děkuji za „medvědí sny”. 

Slyším volat a ječet lidi v lese. Volají: „medvěd!” a už je vidím,  jak z lesa vybíhají. Vzpomínám si, že se nemám bát ani utíkat a najednou cítím mokro na ruce, medvěd je u mě a má moji ruku v tlamě. Napadá mě jestli kousne, nebo ne, ale nekousl. Další obraz je, že vidím úplně zblízka toho medvěda, má z každé strany malé medvídě - nevidím je celé - vidím jen jejich hlavy s krkem, dívám se medvědovi do očí a hladím ho několikrát po hlavě a po tváři.  Pak jdu do domku, který tam je. Prodává se tam cukroví, medvěd tam pobíhá mezi stoly, lidi ho hladí a mě napadá, že vypadá jako pes... (Jarka, 48 let)

Tady je vidět, že jde o lucidní sen a splnil svou funkci. Jarka si sama poradila se svým strachem a z medvěda udělala matku s mláďaty, což je jí blízké, sama je matkou, a nakonec neškodného pejska. Tohle je krásná ukázka toho, jak si umíme poradit ze svým strachem ve snu. Takových příkladů by mohlo být hodně, vzpomínám si i na můj nedávný sen o muži, který mě unesl a ohrožoval, napřed jsem se vůči němu chovala ze strachu agresivně až jsem mu ublížila, nakonec jsem s ním dokázala mluvit na přátelské úrovni a docílit toho, abychom se navzájem chápali a uzavřeli příměří.  

Ukážu vám ještě další sny o medvědech paní Jarky. Někteří představují hrozbu, ona se bojí a utíká nebo se před medvědem schovává, ale je tam i opět sen, kdy je medvěd mazlivý pejsek a je zcela krotký a oddaný. 

Jsem ve vlaku, který projíždí lesem a v něm zastaví. Nevím už proč, asi kvůli nějaké poruše. Někteří lidé i já vystoupíme z vlaku. Nejprve jsme jen u vlaku, pak vidíme že je tam hodně borůvek, tak se od něho trochu vzdalujeme a trháme si je.  A pak najednou slyším křik, otáčím se a vidím medvědy. Utíkáme k vlaku, naskakuju už do rozjíždějícího vlaku, do posledního vagonu, který nemá zadní stěnu, nejsou v něm sedadla, je úplně prázdný. Podaří se naskočit ještě několika lidem. Vidím, že lidi co nedoběhli, jsou napadeni medvědy.  Ale několik medvědů běží za rozjíždějícím se vlakem, utíkají za ním dlouho, už jsou úplně blízko, až vidím jejich tlamy a slyším jejich funění, ale nakonec vlak zrychlil, medvědy pořád vidím,  jak za vlakem utíkají, ale už jsou hodně daleko ...

Medvěd mě pokaždé ve snech naháněl a já utíkala, hledala místo kam se schovám – třeba si vzpomínám, jak jsem zalezla do úzkého místa mezi hromadu desek, a pak jsem viděla jak se snaží na mě dosáhnout, viděla jak škrábe drápama a natahuje se na mě. Nebo jsem byla v domě a medvěd se dobýval dovnitř a já v domě hledala místo ke schování. V jednom snu jsem byla v nějaké místnosti i s dětmi a zase se tam dobýval medvěd, dveře povolovaly, já se o ně opírala a tlačila do nich,  ale už se pootevřely a už v nich byly medvědí tlapy s drápy,  ale pak se mi je zase podařilo zavřít a zamknout.

Jsme venku na procházce a já si prohlížím domy a zahrady, kolem kterých jdeme. Jdeme okolo zahrady, ve které jsou dva velcí medvědi. Dívám se na chatrný plot, za kterým jsou a začínám si říkat, jak to že majitel je má tak málo zabezpečené, že to pro ně nic není a lehce utečou. Pak se pořád ohlížím, jestli za námi neutíkají a dívám se kolem sebe, kam bych utíkala a kde by se dalo schovat … Zahlídla jsem v lese medvěda a začala utíkat. S kopce do kopce, přes potůček … Běžela jsem do kopce, bylo to hodně zarostlé, byla už tma, klouzalo to a já už nemohla. A tak jsem si  řekla, že už ne, že stačí, že už nemůžu. Padla jsem na zem a ležela … A najednou nahoře na kopci nade mnou slyším hlasy a vidím světlo. Byl tam manžel a ještě další lidi, kteří mě hledali.

V některý snech jsem ho zahlídla – třeba na jiném kopci nebo daleko pod lesem. Někdy ve snu ani nebyl, ale vzpomněla jsem si na něho a věděla, že tam někde je …

Byla jsem u domu mé babičky, kde jsem to měla ráda. Najednou se tam objeví medvěd. Díváme se na sebe. Neutíkám, nebojím se. V dalším obraze sedím v zahradě nad domkem v trávě pod stromem. Medvěd má hlavu v mém klíně a já ho hladím.

Proč se Jarce zdá o medvědech?

Cílem opakovaných Jarčiných snů o medvědech je přestat se jich bát, ať už v jejím reálném životě představují cokoliv…

Moje sny o medvědovi

Přidávám ještě i na ukázku mé sny o medvědovi:

Vím, že jsem ve snu opět řešila medvěda…..možná, že úplně první co bylo poté, co jsem se objevila ve snu, byl výjev - medvěd a dvě srny nebo laně…. on s nimi trochu 
špásoval a ony vlastně ani moc neutíkaly….nebo jasné, jestli si hrají, anebo na ně bude útočit. Přišlo mi to v první chvíli fascinující a zajímavé…. pak se řešilo, že kolem hájenky se potuluje medvěd a mohl by být nebezpečný….. 

Tyto další sny se mi zdály přibližně v roce 2014:

Měla jsem se znovu vdávat za svého bývalého manžela. Sešla se rodina, já se chystala na svatbu, oblékala se, byla jsem sama zavřená v malé místnosti a dívala se na sebe do zrcadla, měla jsem rozpuštěné kratší blonďaté vlasy, byla jsem nenalíčená a zkoušela jsem si oblečení. Potřebovala jsem na záchod a měla jsem problém najít místo, kde by to bylo čisté a kde bych měla soukromí a klid. Ten pocit z tvé svatby byl takový neutrální, nijaký, automatický a říkala jsem si, jestli to vůbec chci. Uvědomila jsem si, že nevím, že to dělám kvůli rodině a kvůli tomu, že to tak má být. Uvědomila jsem si, že je to stejné jako předtím, a že to tak vlastně nechci, nebyla jsem si jistá tím, proč to dělám. Jako by se mě to vůbec netýkalo. Nechtěla jsem je zklamat, byla tam teta a strýc měl někam zrovna odjet do zahraničí na důležitou pracovní schůzku nebo tam zrovna měl koncert, už nevím, ale mrzelo mě, že na mojí svatbě nebude. Nakonec jsem tam někomu řekla, že potřebuji být chvíli sama a že půjdu na chvíli ven. Vše se odehrávalo v chalupě mých prarodičů. Vyšla jsem ven a najednou jsem ucítila krásný pocit. Byla jsem sama, cítila jsem se svobodná, volná, mohla jsem volně dýchat, byl studený vzduch, na zemi vrstva sněhu, noc a na nebi miliony nádherných hvězd. Byla to nádherná noc, ten sníh se od těch hvězd třpytil. Neměla jsem skoro nic na sobě, ale vůbec mi nebyla zima. Krásně jsem se procházela a cítila jsem něco velkolepého. Náhle jsem u lesa uviděla medvěda a říkala jsem si, že bych asi měla zdrhat, že by na mě mohl zaútočit, i když bych si to běžně nemyslela. On opravdu ke mně šel a já věděla, že nestačím utéct, že se mu budu muset postavit. Z chalupy se otevřely dveře a tam stáli nějací členové rodiny, zřejmě si říkali, kde jsem, já na ně volala, aby zavolali toho mého manžela, že je tady medvěd. Chtěla jsem, aby mě zachránil před tím medvědem. Ale on tam prozatím nedošel, já necítila strach, spíše touhu po tom, aby za mnou přišel a pomohl mi s tím medvědem. Položila jsem medvěda na lopatky a chytla mu tlamu, aby mě nepokousal, docela mi ho i bylo líto. Možná jsem cítila ty jeho zuby, bylo mi jasné, že je silnější a že mě určitě trochu pokouše. Pak jsem potřebovala pomoct, věděla jsem, že více nemůžu udělat, držela jsem mu tu tlamu a nemohla jsem ji pustit, ani utíkat, nic. Tak jsem čekala, až on přijde, chtěla jsem mu dát vědět, že jsem tady a potřebuji pomoc. Pak zazvonil budík.  
 
Opět medvěd. Přišel za mnou, že mě potřebuje a nehne se ode mě ani na krok. A teď co s medvědem, že… Bylo to opět na zahradě a v chalupě u babičky, byl celkem krotký a nezdál se být nebezpečný, ale byl dost velký a silný. Tak jsem ho zpacifikovala, byl chvíli i u babičky v kuchyni, nakonec jsem ho zavřela na verandu. Pořád jsem si říkala, co s ním budeme dělat. Brala jsem ho jako komplikaci, ale měla jsem ho ráda a bylo mi ho líto. Mezitím jsem byla u babičky v kuchyni, měla tam návštěvu a já hledala nějakou nádobu, že zanesu medvědovi něco k pití a k jídlu, s hrůzou jsem si uvědomila, že už je tam zavřený dlouho a že má určitě žízeň a hlad. Babička měla v koši na odpadky vodu, přemýšlela jsem ještě, zda mu mám dát kuřecí stehno od oběda anebo raději chleba s medem a borůvky, aby se po mase nerozdivočel a nechtěl více. Když jsem nahlédla do verandy, uviděla jsem, že leží bez hnutí a spí. 

Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky