Duchové a zemřelí ve snech. Proč se nám zjevují?Dívka ve snu
Navštěvují vás zemřelí ve snech? Komunikují s vámi? Právě prostřednictvím snů se můžeme spojit s těmi, kteří již tady s námi nejsou. Nejčastější sny o našich zesnulých však tvoříme my sami – jsou to útržky vzpomínek, nedořešené záležitosti, potřeba zemřelým pomoci či udělat něco jinak, než jak jsme to ve skutečnosti udělali. Čím víc na své drahé zesnulé myslíme, tím je větší pravděpodobnost, že se nám o nich bude zdát. 

Někdy se s námi přicházejí rozloučit, jindy nás před něčím varují. Tyto sny se nám většinou zdávají opakovaně a obvykle jim i dokážeme dobře porozumět. Největším problémem obecně bývá strach lidí z toho, že…”už si pro mě přišli”, anebo “něco strašného se stane”. Nic z toho však vůbec nemusí nastat a to, že se nám vyskytují zemřelí ve snech může prakticky znamenat cokoliv, anebo také nic. 

Komunikace se zemřelými ve snu

Existují dva typy snů, ve kterých se nám mohou objevovat lidé, kteří již tady nejsou s námi. První typ snů nám ukazuje setkávání a komunikaci se zesnulými na rovině, ve které si neuvědomujeme, že už tady s námi nejsou. Bereme to jako přirozenou skutečnost a komunikujeme s nimi jako se starými dobrými známými, které jsme třeba jen dlouho neviděli. To chybějící uvědomění bývá často z důvodu naší vlastní ochrany, protože kdybychom si uvědomovali, že komunikujeme se zemřelým člověkem, pravděpodobně bychom vnímali strach a náš sen by nám pak nemohl nic sdělit. Uvědomění pak samozřejmě přichází až po probuzení. 

V druhém typu snů si přímo v průběhu snění uvědomujeme, že náš příbuzný či kdokoli jiný je již po smrti a tedy se nám zjevuje jako duch. Je to zcela logické, protože při tomto vědomí se  mění vzájemný postoj, vztah i způsob komunikace, než v případě, kdy spolu ve snové realitě komunikujete jako rovný s rovným, bez pocitu, že ten člověk je přece mrtvý a nemá tady s vámi vůbec co dělat. Tento konkrétní zesnulý člověk se ale může zjevit i jako krátká vize nebo vpád do již probíhajícího snu, který je zcela o něčem jiném. O to více se v tomto případě může jednat o vizi zásadní. 

Existuje ještě také typ snů, ve kterém se nám přímo objevuje cizí duch, který nepředstavuje žádného člověka, kterého jste v běžné realitě za jeho života znali. Zjevení duchů ve snech nejčastěji probíhá skrze zrcadla a přijímače, například rádia nebo televize, tedy ne přímo. Navíc jakákoli komunikace s duchy ve snech probíhá telepaticky a skrze myšlenky, což si lze případně i uvědomovat. 

Sny o zemřelých. Co mohou znamenat?

Záleží na povaze toho snu. Někdy nám naši zesnulí chybí a hodně na ně myslíme, musíme se nějak srovnat s tím, že nás opustili. Objevují se nám také ve snech v období, kdy bychom potřebovali jejich podporu a pomoc, případně některou z jejich typických vlastností. Sny o zemřelých míváme také tehdy, když se blíží výročí jejich narození či úmrtí. A mohou za námi přicházet i z mnoha jiných příčin, kterým nemusíme rozumět.

Zesnulí nás však také ve snech varují a mohou předpovídat různé rodinné události, například narození dětí, svatby, pohřby, velké životní změny a podobně. 

Pokud někdo odešel náhle a tragicky, je zcela přirozené, že se nám o tom často zdá, nebo si ve snech vytváříme děj, jak bychom tomu neštěstí mohli zabránit. Může jít i o osoby, které jsme jen znali, například blízké spolupracovníky, známé, sousedy a podobně. Nemusí to být lidé, ke kterým jsme měli silný citový vztah, ale mohou to být ti, jejichž způsob tragické smrti v nás zanechal silný pocit a velkou lítost.

V jaké podobě se nám zemřelí zjevují?

Naši blízcí zesnulí se nám ve snech často zjevují, obvykle je to až po nějaké době, ve své mnohem mladší a líbivé podobě. Můžeme tak s jistotou říci, že jsme ve snu viděli toho a toho, který byl daleko mladší než v době, kdy zemřel, a že mu to slušelo, nebo se usmíval a vypadal spokojeně. Tohle je velmi důležité pro náš pocit, že je o něj na onom světě dobře postaráno a že se má fajn. 

Někdy se se zesnulými příbuznými ve snech setkáváme v nějakém domě, či ve velkém době připomínajícím hotel, kde je těchto lidí, kteří již nejsou mezi námi, více. Zemřelý může mít u sebe třeba i kufr, ve snu to vypadá, že se chystá na nějakou cestu, nebo respektive odněkud za vámi přicestoval. Povídání s ním může být příjemné a přátelské. Ve snech se také mohou naši zemřelí něčemu novému věnovat, nebo pokračují v tom, co dělali ve svém životě, co se týká profese či nějakého zájmu a zaměření. Také mají své slabosti, například jídlo, chuť na sladké, kuřáci cigaretu a podobně. Někteří vám také mohou popovídat, jaké je to na onom světě. 

Sny o zemřelých mohou být opravdu velmi různorodé a není třeba se jich bát. Dostává se nám důležitého sdělení i vzácných okamžiků, kdy můžeme opět spatřit své drahé a rozmlouvat s nimi. Je dobré sledovat i jaké pocity to v nás vzbuzuje, například radost, že je vidíme, a podobně. 

Tyto sny se liší od vnímání různých příznaků při spánkové paralýze a přechodu do astrálu. Tam je potřeba být velmi obezřetný a strach je důležitým obranným mechanismem. 


Autor článku: Taťána Kročková

Zdroj foto: Pixabay
Komentáře

Oblíbené příspěvky