Proč osoby ve snu mnohdy nepředstavují samy sebe, ale někoho jiného?

V našich snech se často setkáváme s druhými osobami. Nejčastěji jsou to naši rodiče, ale i partneři, děti, sourozenci, kamarádi, anebo cizí osoby. Samostatnou kapitolou a významnými snovými symboly jsou také archetypy, mezi něž patří třeba král, královna, jež se dají ztotožnit také s postavami otce a matky, ale třeba i stařena a stařec, hrdina či mladá dívka. 

Sen
Zdroj foto: Pixabay

Ne všechny osoby ve snu ale skutečně představují samy sebe. Jak to tedy doopravdy je a co to pro nás znamená?

Proč se nám zdá o druhých lidech?

Když se nám zdá o někom konkrétním, obvykle máme nutkání to ihned dotyčné osobě s nadšením říct a svůj sen jí povyprávět. Bez ohledu na obsah snu se nám dotyčná osoba ve snech může objevit proto, že je nám nějak blízká, patří do našeho života, často na ni myslíme, nebo nám naopak chybí. Může jít ale i o nenaplněnou či platonickou lásku, bývalého partnera/ku, s jehož/jejímž odchodem jsme se ještě nesrovnali, ale třeba i o člověka, kterého jsme dlouho neviděli. 

Když se mi zdá o někom, koho jsem dlouho neviděla, druhý den ho potkám

Sny, ve kterých se nám objeví člověk, kterého jsme dlouho neviděli, obvykle předvídají to, že se s tímto člověkem opět brzy shledáme. U mě to tak alespoň bývá, a to obvykle hned tu noc předem, než na druhý den tohoto člověka potkám. (To se mi děje, jak ve snech, tak také krátce předtím, než člověka, kterého jsem dlouho neviděla, opět uvidím. Probíhá to tak, že mi tento dotyčný člověk probleskne hlavou – bývá to v průběhu dne v horizontu několika hodin, ale třeba i minut.)

Sny, v nichž se druhým něco stane. Znamená to, že to tak bude i ve skutečnosti?

Někdy máme potřebu druhým lidem říkat, že se nám o nich zdál ošklivý sen, který způsobil to, že se náhle o tohoto člověka bojíme. Rozhodně ale nedoporučuji toho druhého strašit a něco mu říkat, tím mu ještě více uškodíme. Snová symbolika nám může sdělovat něco vyloženě našeho – jen v opravdu malém procentu snů jde o předzvěst budoucí události, například varování před nehodou konkrétního blízkého člověka. O tom, že náš blízký člověk zemřel nebo měl ve snu nehodu, se nám může zdávat běžně, ale opravdu to nemusí znamenat, že se tak stane i ve skutečnosti – tento sen obvykle mívá jiný, symbolický význam. 

Postavy ve snech a co představují

Postavy ve snech často představují naše vlastní složky osobnosti. Obvykle jde o projekci, nastavují nám zrcadlo, ztvárňují naše negativní stránky, se kterými jsme ve vnitřním konfliktu, ale i pozitivní vlastnosti. Jsou to jednotlivé složky naší duše. Mnohé osoby nepředstavují pak pouze nás samotné, ale i jiné osoby či vlastnosti z našeho vnějšího života.

Subjektová a objektová rovina snu

Sny, ve kterých se objevují různé osoby se vykládají buďto na objektové, anebo na subjektové rovině. Co to vlastně znamená?

Subjektová rovina snu znamená, že osoby (ale i zvířata, apod.), o kterých se nám zdá, neznázorňují je samotné, ale nás – naše části duše, naše složky osobnosti, vlastnosti, schopnosti, projevy chování a podobně. Jsou naším zrcadlem. 

Objektová rovina se naopak vztahuje ke skutečným postavám a osobám, které ve snu představují a které se objevují v našem vnějším světě a netýkají se nás samotných.

Proto když někomu vyprávíte svůj sen jen proto, že se vám o tomto dotyčném člověku zdálo, uvědomte si nejprve, zda se váš sen tohoto člověka vůbec týká. Zpravidla to tak totiž vůbec není a nemá to s druhou osobou pranic společného. V prvé řadě je to váš sen, a v druhé řadě může jít o zosobnění nějakého vašeho vlastního niterného tématu či vašich vlastností. 

Konkrétních příkladů by se dalo nalézt mnoho, zkuste si prozkoumat vlastní sny zapsané ve snovém deníku, anebo si projděte výklady snů v naší skupině na Fb.

 

Autor článku: Taťána Kročková


Komentáře

Oblíbené příspěvky