Proč se lidem nezdají sny a jak si sny lépe vybavit?

Sny nám ukazují obrázky z našeho podvědomí, nenaplněné touhy a přání, obavy, strachy, počínající nemoci, varují před budoucností, inspirují, pomáhají léčit traumata nebo citová zranění. Spousta umělců tvoří na základě toho, co se jim vyjevilo ve snu, ať už to byl útržek melodie nebo obraz nádherné krajiny. Odhoďte snáře a zkuste svým snům naslouchat sami…

Sny
Zdroj foto: Pixabay

Proč se lidem nezdají sny?

Mnozí lidé tvrdí, že se jim sny nezdají. Ale my všichni máme své sny a chceme jim porozumět. Není třeba se jich bát. Staré snáře nás straší často morbidními výklady snových symbolů, ale významy jsou tak rozličné a individuální, že nemůžeme věřit všemu, co se kde píše. Psychologické výklady snů mívají větší vypovídající hodnotu a nejlépe svým snům můžeme věřit vždy jen my sami. 

Sny se zdají každému a to většinou v REM fázi spánku, pro kterou jsou charakteristické rychlé oční pohyby, aktivní mozková činnost a ztráta napětí svalů ovládaných vůlí. Protože se pravidelně střídají fáze REM a non REM, kdy jsou naopak mozek i metabolismus v klidu a dochází k hluboké regeneraci organismu, probíhá v určitých cyklech také snění. Stádia spánku jsou cyklická a u každého různá, záleží na mnoha faktorech, také i věku nebo době, kterou spánku věnujeme. Proto je zjevné, že usínání pokaždé v jinou dobu nebo krátký čas určen ke spánku nijak neprospívá našemu zdraví. Ono je vlastně zcela přirozené a zdravé nejen spát, ale i snít. 

Kdo tvrdí, že se mu sny nezdají, lže anebo je zkrátka ve stresu. Sny se nám zdají, jen si je třeba vždy nedokážeme zapamatovat nebo vybavit. Děje se to často pokud prožíváme stresové období, spíme nepravidelně a málo či jsme pod vlivem návykových látek a alkoholu. Je také pravda, že lidé, kteří nemají příliš vyvinutou schopnost vizualizace a imaginace, jsou spíše přízemnější a racionálnější povahy, bývají omezeni i ve svých snech a nemají nijak barevné, živé a rozmanité sny. 

Příčinou také mohou být různé nezpracované nebo potlačené strachy a traumata, které jsou zamčené na několik západů, kdy skrze ty dobře zajištěné dveře již nic nepronikne a cokoli ano, to bývá úspěšně zatlačeno zpět. V těchto případech se to ale vždy někde projeví, buďto na zdravotním stavu nebo se mohou i opakovat noční můry, od kterých pak člověk utíká a nechce o nich nic vědět. Sen, jehož poselství nepochopíme, se zpravidla vždy objeví znovu a třeba i s větší intenzitou. Pokud se snům nevěnujeme a nezajímají nás, přestanou nás obtěžovat a obvykle, pokud se neděje nic zásadního, o nich ani nevíme. 

Jak si lépe vybavit sny?

Naopak když si přejeme se touto tématikou více zabývat a zvědomujeme tato přání, sny začnou přicházet častěji a my si je můžeme lépe vybavovat, vykládat a naučíme se jim sami rozumět. Tímto způsobem se můžeme dostat i k tak zvanému lucidnímu snění, kterému se budeme podrobněji věnovat v některém z dalších dílů tohoto seriálu. Je třeba začít od začátku, proto nejprve zapracujme na tom, jak si sny zapamatovat. Kupte si deníček a tužku, které si můžete umístit vedle postele, protože ne každý bude ochoten rozespale ťukat do elektronického zařízení, to ostatně není vůbec vhodné. Pomáhá také nastavit si budík.

Pokud dlouho vyspáváte, pamatujete si sny z rána, ale ty z noci již zpravidla ne, jestliže jste se v tuto chvíli neprobudili. Někdy nás totiž silný sen může ze snění vyburcovat a chceme si ho zapamatovat. Je ale vhodnější si jej hned zapsat a pak pokračovat ve spánku. Přiznejme si ale, že to zvládne málokdo. Raději se hned obrátíme na druhý bok a spíme dál. Když však dáme své paměti povel, aby sen uchovala, stane se tak. Pokud nás ze snění vytrhne zazvonění budíku, zpravidla víme, o čem se nám zdálo a dokážeme si to udržet v paměti a následně ve vhodném okamžiku vybavit. 

Jakmile máte čas na podrobné zapsání snu, soustřeďte se na každý detail a popište důkladně nejen děj, postavy, krajinu nebo okolí, barvy a případně další vjemy, ale především pocity a myšlenky. Vyvarujte se ale racionální analýze ve vědomém stavu, ta výkladu nijak nepomáhá. Dejte především na intuici a pocity. Při výkladu je třeba vycházet nejen ze současné situace, ale třeba i z toho, jaký film večer před usnutím jste sledovali, na co či koho jste mysleli nebo jestli jste třeba neměli pár piv v hospodě či prášek na spaní, těžké jídlo k večeři a hlavu plnou starostí. Vše má svou váhu. 

Nebojte se snářů!

Ve snech se často objevují symboly, jejichž výklad je pro nás vždy zásadní. Existují ty, kterým rozumíme obecně vycházeje z jakéhosi nadčasového významu. Můžeme tam řadit také archetypy, které popisuje švýcarský psycholog Jung v souvislosti se svým kolektivním nevědomím. O tom ale až v některém z dalších dílů. Zaměřme se na základní snové symboly a třeba i ty, které nám nahánějí největší hrůzu. Mohou za to snáře? Ty totiž vycházejí ze staré tradice, ale uklidnit nás může jedině fakt, že výklady snů lze pojmout raději individuálně a každému může daný sen ukazovat něco jiného. Proto raději k výkladům přistupujme rozličně. 

Možná někdo z vás už po generace pracuje se snářem po prababičce a všem v rodině ty symboly fungovaly stejně. Ano, může to tak být. I při práci s virgulí si přece nastavujeme vlastní kódy. Pokud ale nemáte vyzkoušené a osvědčené významy na základě používání domácího či rodinného snáře či vlastních zkušeností, raději se do výkladu podle knihy nepouštějte. Staré snáře totiž mohou člověka opravdu vyděsit. Významy tam najdete veskrze negativní či morbidní a řeší se tam převážně extrémní polarity jako je štěstí či neštěstí. 

Nejčastější snové symboly

Takovými příklady ne zrovna moc oblíbených snových symbolů mohou být vypadané zuby či vlasy, špinavá voda nebo třeba svatba. O vypadaných vlasech a zubech se říká, že přinášejí neštěstí, zkázu a smrt, špinavá voda znamená nemoc a svatba smrt. Neviděla bych to tak tragicky. Vždy záleží na celém kontextu snu, který má vždy jinou intenzitu, průběh a především pocity snícího. Jakákoli ztráta části těla či krve vždy znamená nějaký úbytek, oslabení životních sil, zdravotní problémy nebo osobní krizi. 

Jedná se o vypadané zuby, vlasy nebo třeba krvácení. Nedá se to ale nijak zobecnit a v každém snu jsou ty nuance různé. O svatbě nemůžeme nikdy prohlašovat s jistotou výše zmíněné soudy. Může znamenat naprosto cokoli včetně reálného těšení na vlastní svatbu. Špinavá voda skutečně mnohým lidem ukazuje nemoc, starosti a potíže. Záleží ale i na tom, zda je stojatá či tekoucí, zda se v ní někdo koupe, topí a zkrátka na dalších detailech snu. 

Tímto jsem chtěla znovu zdůraznit, jak je důležité popsat podrobně celý sen a nevytrhávat symboly z kontextu. Pak jsou tu tak zvané rádoby šťastné symboly, ale opět záleží na tom, jak celý sen vyzní. Výkaly, syrové maso a podobně, skutečně mohou znamenat mnohé a nedá se říct, že by vždy vyznívaly pozitivně. Za důležité a často se objevující snové symboly považuji dům, dopravní prostředky včetně výtahu či létání, zvířata a děti. Do snů se nám promítají nejen starosti těla i duše a nenaplněné touhy, ale také pocity štěstí a radosti obzvláště, když se nám jich v realitě nedostává. Sny nás mohou mučit, léčit i učit. 

Příklad výkladu snu:

Jsem sama s dcerou, která je najednou ve věku miminka na louce v nějaké vaně, do které přitéká a odtéká voda. Jsme obě nahé, koupeme se a držím ji v náručí. Najednou cítím, jak se mi chce vykonat velkou potřebu a nedokážu to zadržet, a tak vypustím obsah střev do té vany a potřísním i dceru. Cítím vinu za to, že jsem to nedokázala zvládnout. Pak vnímám střih, jak stojíme na louce o nějakou dobu později, dcerka je už starší a já se snažím vyčistit jí ty své výkaly z jejího pravého ramene… 

Žena ve snu je se svým dítětem sama, zcela bezbranná a nahá. Prochází jakýmsi procesem očisty, voda vyplavuje emoce a staré rány, vše její průtok čistí a odnáší pryč. Pokálení s pocitem viny je přiznané selhání za to, že to nedokázala udržet a pošpinila tím i dceru. Dozvídám se, že žena odchází od manžela a chystá se na nelehkou cestu rozvodovým řízením. Pocit selhání ukazuje na to, že se viní z neudržení manželství a do budoucnosti se obává toho, jaké to bude mít následky pro její dceru. Pokálené pravé rameno v záběru snu o nějakou dobu později a snaha matky jí tu špínu setřít, vypovídá o snaze zbavit ji negativního vlivu otce a celého procesu rozvodu, a touze usnadnit dceři vstup do budoucnosti, bez toho aniž by si na svých ramenech nesla tíhu minulosti nebo, s prominutím, sračky své matky. Jde také o to, jakým způsobem nás někdo chytá za rameno a kam nás chce směřovat. Žena rovněž přiznala despotický vliv otce. Zkusme tedy ještě nakonec vytáhnout snář a popřát jim oběma díky tradičnímu významu výkalů hodně štěstí. 

V příštím díle seriálu Jak porozumět snům se budeme věnovat tématu nočních můr, pronásledování, spánkové paralýze, náměsíčnictví a opakovaných snů. Pokud máte nějaké zkušenosti s těmito záležitostmi, napište mi je na mail: vykladysnu@gmail.com. Vybrané příspěvky budou zveřejněny a vyloženy. 

Článek byl publikován v roce 2016 v tištěném magazínu Šaman. 


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky