8 Nejčastějších typů snů a jak se v nich vyznat

Sny, které se nám zdají, mohou být různé. Některé jsou více důležité, jiné méně. Některé nás vystraší, jiné potěší. V některých se objevují symboly a pohádkové bytosti, v jiných děj všedních dnů. Jsou sny, ze kterých nás mrazí a pak zase nádherné sny, z nichž se nechceme probudit. Jaké je základní rozdělení snů a jak poznat, který sen je pro nás důležitý a který stojí za výklad? Přečtěte si charakteristiku 8 typů snů a poznejte v nich sny, které se zdají právě vám! 

Snění
Zdroj foto: Pixabay

"Denní zbytky" vychází z toho, co jsme prožili minulé dny

Tento typ snů se vyskytuje nejčastěji. Jedná se o každodenní sny ilustrující události našich všedních dnů. I do těchto snů se promítají naše touhy, obavy a strachy, realita může být pozměněná, nezřídka chaotická. Tento snový guláš je často nejen mozaikou událostí, myšlenek a pocitů předchozího dne, ale bývá i okořeněn dějem čtených knih, sledovaných filmů či probíhajících konverzací s přáteli. 

Všední sny má smysl vykládat. Určitě i tyto sny nám přinášejí různé informace k hlubšímu pochopení a nějaké poselství, ovšem v podstatně menší míře, než je tomu například u transformačních snů, které nám ukazují volbu či pomoc v těžkém životním období a podobně. 

Ukázka všedního snu:

“Zdálo se mi, že jsem s někým řešil koronavirus, pak jsme se s kamarádem opili a nechtěli si nasadit roušky, naběhlo na nás policejní komando a těsně předtím, než nás dostali, jsem se probudil….” 

Kompenzační sny nám umožňují prožít to, co si přejeme

Velmi časté jsou také kompenzační neboli tzv. přací sny. Tyto sny bývají krásné, plné pozitivně laděných a silných emocí. Jsou příjemné, neboť nám ukazují naše splněné touhy, jsou o tom, po čem bažíme. Může se nám zdá o někom, do koho jsme beznadějně zamilovaní, o vysněném domě, cestě, dítěti, apod. 

V kompenzačních snech si často i kompenzujeme některé naše nedostatky. Zdá se nám o tom, že jsme úspěšní, slavní, bohatí, šťastní, milovaní. Toto mohou být i tzv. velikášské sny, které obvykle velebí naše ego. Kompenzujeme si naše snížené sebevědomí, různé komplexy, handicapy (zdá se nám o tom, že jsme zdraví, …) a tak dále. Všechno, o čem sníme, a co ve skutečnosti nemáme, se nám může v těchto snech objevovat.  

Kompenzační sny je třeba odlišit od snů, které předpovídají budoucnost. To, že se nám například zdá o tom, že čekáme vytoužené dítě, ještě neznamená, že se tak zrovna do měsíce stane. Je to zkrátka proto, že po tom toužíme a nedaří se. Ale i tento druh kompenzačních snů nás může vést pomalými krůčky ke štěstí a ke skutečnému naplnění našich tužeb.

Ukázka kompenzačního snu: 

“Zdálo se mi o bývalém příteli. Byli jsme spolu na dovolené v Karibiku, plavala jsem v průzračně čisté vodě a cítila jsem se neskonale šťastná. Věděla jsem, že na mě čeká na břehu, stačí jen k němu doplavat a budeme zase šťastní…. Věřila jsem v to, že to zvládnu, přitom ve skutečnosti neumím plavat a celý život tak nějak střídavě plavu a topím se v partnerských vztazích...” 

Úzkostné sny představují životní záseky a traumata 

Úzkostné sny čas od času pronásledují spoustu lidí. Objevují se především v období, kdy se cítíme pod tlakem a ve větším stresu, kdy nás něco trápí. V těchto snech prožíváme více strachu a úzkosti, než kdy jindy. Úzkostné sny mohou poukazovat i na naše dlouho neřešené problémy nebo traumata, mohou přibližovat a osvětlovat situace, ve kterých se momentálně nacházíme a z nichž nedokážeme odejít, protože reálně nedokážeme nahlédnout na vhodné řešení, které se zdá být nemožné. Tyto sny mohou být i plné zoufalství a bezmoci. 

V úzkostných snech se nám dějí situace, které nám nahánějí hrůzu, například přicházíme o své blízké. Někdo nás pronásleduje, neumíme se bránit, dostáváme se stále do stejné a stejně neřešitelné situace. To ale není konečná. Tyto sny se mohou opakovat a mít nějaký progresivní děj, který může vyústit až k vyřešení situace. I to vytoužené světlo na konci tunelu se zkrátka jednou musí objevit… 

Ukázka úzkostného snu:

“Opakovaně se mi zdá, že jsem uvízl ve výtahu. Nemůžu najít to správné tlačítko, skáčou mi tam vždy jiná čísla, výtah jezdí chvíli nahoru, chvíli dolů, když už se snažím konečně dojet na místo a vystoupit, výtah náhle nekontrolovatelně nabere rychlost a řítí se směrem dolů, padám, křičím a ztrácím směr….nemám nad tím kontrolu…” 

Noční můry, nebo noční děsy?

Noční můry úzce souvisí s úzkostnými sny. Zpravidla mají jeden cíl: vystrašit nás. Ať už je děj jakýkoliv, kterému není mnohdy potřeba přikládat žádný význam, to, co v nás po probuzení zůstává, je strach, panika a úzkost. Na noční můry je nejlepší okamžitě zapomenout a nevěnovat jim žádnou pozornost. Samozřejmě mnohdy na něco upozorňují, zejména ty, které se nám opakují. Nezřídka je to prožité trauma nebo opravdu složité a náročné životní období, nevhodný partner, nevhodní přátelé, lidé, kteří nám způsobují problémy, jejichž negativní emoce a negativní energii si na sebe přenášíme. 

Čtěte také: Jak se chránit před negativní energií a energetickými upíry?

Noční můry mohou mít i lidé, kteří jsou celkově na dně, nadužívají alkohol, jsou drogově závislí, pohybují se v temných vibracích a podobně. Nočními můrami ale také často trpí děti, které jsou vysoce citlivé na jakýkoliv stres a na vnější vlivy a nálady z okolí. 

Noční můry mívají jasný scénář – může v nich jít o život. Obvykle nás někdo pronásleduje, často nás i dostihne, ublíží nám, nebo nás zabije. Anebo jsme pronásledovateli my a nakonec “to” i zabijeme. Otázkou však zůstává, co to “to” však je? Nezřídka je to právě náš Stín, naše temné Já, naše pudová stránka. Noční můry mohou být i jakousi expanzí naší vlastní agresivity, mohou být plné násilí.

Noční můry je třeba odlišit od nočních děsů. Více čtěte v připravovaném článku. 

Archetypy a pohádkové sny jsou velmi důležité!

Sny, ve kterých se nám objevují archetypy a pohádkové bytosti patří k velmi důležitým transformačním snům, které nám pomáhají v těžkých životních situacích a krizích. Pomáhají nám se zásadním rozhodnutím, poukazují na naše slabosti a nevyřešené problémy, vnitřní konflikty i traumata. Tyto sny se objevují většinou v rámci takzvaných astrálních výletů, nebo při lucidním snění, zkrátka při výletech mimo tělo. V běžných každodenních snech na tyto motivy nenarazíte.

Více o archetypech a ukázkách archetypálních snů v připravovaném článku a také zde: Archetypy podle C. G. Junga

Věštecké sny předpovídají budoucnost a varují

Zatímco varovné sny zjevené v určité symbolice mívá spousta lidí, věštecké sny, které předpovídají konkrétnější budoucí události, se zase tak často neobjevují. Obvykle ten, kdo má tento dar, se s tímto druhem snů setkává v průběhu svého života častěji a sám tak již dokáže rozpoznat, jakým jazykem k němu sny promlouvají a co mu sdělují. Věštecké sny se vyskytují v menší míře, často varují před něčím, co dokážeme vyhodnotit mnohdy až teprve zpětně – až se daná událost stane. 

Věštecké sny se mohou objevovat přímo jako detailní děj, který se do puntíku stane – tyto sny jsou ojedinělé a vzácné u lidí, kteří mají tento dar. Zachycují přímé vize budoucnosti. Další typ věšteckého snu bývá sen v obrazech i symbolice, v takovém jazyce, kterému můžeme (ale také nemusíme) dobře porozumět. Budoucí události se tak objevují nepřímo. Varovné typy snů, které mívá většina lidí, se týkají jen nejasných symbolických náznaků, tím je myšleno například to, že když se někomu zdá o tom, že jede rychle v autě a pak se vybourá, není to předzvěst ničeho takového, jen varování, že by měl v životě zpomalit a třeba být zodpovědnější, neriskovat atd. – záleží na povaze celého snu. 

Více o věšteckých snech (i ukázkách věšteckých snů) si můžete přečíst zde: Věštecké sny a předpovědi budoucnosti ve snech. Může se to stát i vám!

Sny o zemřelých mohou být různého typu

Sny o našich blízkých, kteří již tady nemohou být s námi, bývají často kompenzační, ale někdy patří i do kategorie varovných a věšteckých snů, kdy předpovídají některé budoucí události, které se nám snaží naši blízcí zesnulí sdělit. Kromě toho nám tyto sny pomáhají s těžkým životním rozhodnutí, patří tedy také mezi tzv. transformační sny. 

Více čtěte zde: Duchové a zemřelí ve snech. Proč se nám zjevují?

Transformační sny, které nám pomáhají růst

Transformační sny často souvisí s významným životním obdobím, hledáním cenné rady, rozhodováním v závažných situacích. Týkají se něčeho důležitého, životního směřování a podobně. Mohou zde spadat i sny předpovídající budoucnost nebo sny, ve kterých se vyskytují archetypy. Tyto sny souvisí často s výstupem z těla, s astrálním cestováním a lucidním sněním. 

V těchto snech se můžeme i setkávat s moudrými bytostmi, se kterými rozmlouváme, dostáváme významné informace a zprávy odjinud, jsme obdařeni uměleckou inspirací, získáváme náhled a nadhled, dostáváme se ke studnici nevyčerpatelné moudrosti. Tyto sny v nás něco zanechávají a obvykle na ně nikdy nezapomínáme. 

Více o transformačních snech si můžete přečíst v připravovaném článku. 


Autor článku: Taťána Kročková


Komentáře

Oblíbené příspěvky