Jak poznat ve snech nepodstatnou symboliku z předchozího dne a vyložit sen na vícero úrovních

Někdy svým snům přikládáme až přehnaný význam a hledáme složitou symboliku, která by nám měla být k užitku. V tu chvíli si ale neuvědujeme skrytou symboliku docela obyčejných podnětů, které náš mozek zpracovával předchozího dne. A to podnětů jak z reálného života, tak také z knih, filmů a seriálů, které jsme před spaním sledovali. Také zde skvěle funguje synchronicita a propojení na vícero úrovních, kdy se jednotlivé střípky skládanky skládají v jeden celek a zobrazují se pak jako analogický sen vytvořený z jednotlivých střípků. 

synchronicita
Zdroj foto: Pixabay

Kromě toho ale skutečně lze sen vyložit i na základě hluboké symboliky a připodobnění k tomu, co momentálně prožíváme v realitě. A vždy nám to bude dávat smysl. Tohle může být ukázka toho, jak lze sny vykládat na vícero úrovních. Pro názornost bude lepší uvést si příklady. 

Sen o elektrických drátech

V  jednom snu jsem kromě jiného visela připoutaná na sedací lanovce ve vzduchu, a ta lanovka dále nemohla zdárně pokračovat, protože se ocitla v místě, kde byly všude kolem napnuté elektrické dráty, pravděpodobně pod proudem. V tu chvíli jsem řešila strach z toho, že pohyb lanovky mě pošle přímo do tohoto místa a já nebudu moci vůbec nic udělat. Z lanovky se nedalo seskočit a navíc byla vysoko ve vzduchu. Šlo v podstatě o bezvýchodnou situaci, jejíž řešením by byl leda tak zázrak. Necítila jsem se v tom samozřejmě příjemně. 

Nabízí se výklad: 

V jaké životní situaci se momentálně nacházím, která je pro mě stejně bezvýchodná? Existuje nějaká taková? 

Když se zamyslím, tak skutečně existuje. A abych pokračovala dál, tak si ze snu pamatuji, že se mi jako zázrakem podařilo do drátů nenarazit a nic se mi nestalo. Lanovka se ale dále již nepohybovala a zřejmě zůstala stát na místě. Takový sen vlastně můžeme vyložit i jako varování, aby se člověk nebál trpělivě setrvat v nějaké situaci. Že i tento čas mu může poskytnout jisté řešení a útěchu před nehodou, zraněním duše nebo chybou či nějakými nepříjemnými následky. A tím, že jsem nenarazila a nic se nestalo, vnímám sen pozitivně. 

Realita předchozího dne:

Pak je tu ale rovina takzvaných denních zbytků a snového guláše, tedy podnětů z předchozího dne. A skutečně když se zamyslím, byla jsem na procházce se svým synem a pejskem. Šli jsme kolem elektrického ohradníku, ve kterém byly ovečky. A já jsem synovi vyprávěla, že když byl náš pes ještě malý, přesně v tomhle místě ho pokopal proud a on vyděšeně zakvičel a ani nechtěl jít dál. Byl tehdy ještě štěně a byla to zřejmě jeho první nepříjemná zkušenost s elektrickým ohradníkem. 

A ještě té stejné noci jsem pak měla elektrické dráty na lanovce ve svém snu! 

Alkoholička v seriálu versus sen o jiné ženě, která má stejný problém

Jiný příklad byl, že jsem sledovala seriál, v němž jedna z hlavních postav podlehla svému alkoholismu. Ocitla se v těžké životní situaci a nevydržela abstinovat. Spadla tak do toho znovu. Ještě té noci jsem měla sen o ženě, kterou znám ze svého reálného života a o které vím, že pije. Sen byl ukázán jako nepříjemný a plný jejích nešťastných omylů a následků jejího pití. Ke mně osobně to tentokrát nemá žádnou souvztažnost, jsem už asi více než 15 let abstinent a důvodem k abstinenci u mě nebyla závislost, ale zdravotní problémy (potravinová alergie a histaminová intolerance) a vlastní dobrovolné rozhodnutí. 

Tento sen o dotyčné osobě nelze zřejmě vykládat jako varování před jejími vlastními problémy nebo ho nemůžu brát jako výzvu k tomu, abych se jí ozvala, protože za poslední dobu se jí dařilo poměrně dobře a nebýváme nijak moc v kontaktu. Proto může výklad zůstat pouze na jedné rovině, a to s vysvětlením, že šlo o děj vytvořený na podnět postavy ze seriálu. Pokud by se v budoucnu něco u dotyčné objevilo, lze usuzovat zpětně, že tento sen měl i jiný význam. 

Nesledujte před spaním krváky! 

Další sen, který měl příčinu v tom, co se odehrávalo předchozího dne. Byl to opět jen následek sledování seriálu, a sice tentokrát byl děj nepříjemný. Proto opravdu hraje velkou roli, na co se před spaním vlastně díváme a čemu ve své mysli věnujeme pozornost. Protože tohle je opravdu zásadní vliv a je to něco, co můžeme silně prožívat, stejně jako bychom to prožívali v realitě. Tato projekce má velký význam, jde o práci našeho mozku a vyhodnocování informací, které za daný den získal. 

Nedivím se vůbec tomu, že se dříve výrazně doporučovalo, aby těhotné ženy nechodily do hospody, nijak se nerozrušovaly a nesetkávaly se s drastickými situacemi, protože to může negativně ovlivnit jejich dítě. Nebo že pokud se takzvaně zhlédnou v nějaké ošklivosti nebo se budou dívat na nevzhledná zvířata, jejich dítě pak dostane takový vzhled a podobně. Zdánlivě jsou to pověry hodny výsměchu, ale v přeneseném významu můžeme všichni pochopit tuto podstatu. Dnes se tomu věnuje pramálo pozornosti. Ale pokud těhotná žena třeba sleduje horor v televizi a pak jde klidně spát, není to úplně až tak v klidu. Její mozek pracuje, můžou se jí zdát zlé sny, a dítě všechno vnímá. 

Některé sny je hned lepší pustit z hlavy

To, čemu věnujeme pozornost, nám utkví v hlavě a pak se to třeba i v přeneseném významu objeví v našich snech. 

Nemůžeme tedy všechny sny považovat za velké, důležité a plné zásadní symboliky. Výklad takových snů mnohdy bývá úplně zbytečný, navíc bychom se těmito sny neměli druhý den vůbec zatěžovat. Doporučuji je rychle pustit z hlavy, neboť to je stejně užitečné a prospěšné, jako to, abychom některým snům zase naopak věnovali pozornost. 


Autor článku: Beskydská čarodějnice

Komentáře

Oblíbené příspěvky