Proč bychom neměli věřit snářům?

 „Máš-li živý sen a domníváš -li se, že něco znamenati musí, poruč celé své konání Bohu a spoléhej na Něho; modlitbou pak obrať se k nebesům, aby všecko zlé od tebe odvrátila.”

(farář Bartoloměj Anhorn 1674 ve Storchově snáři) 

   Staré snáře vycházejí z moudrosti našich předků. Snová symbolika ale nemá stále stejnou platnost, protože lidé od některých významů upustili a přestali jim věřit. S příchodem psychoanalýzy a detailnějších zkoumání snů z vědeckého hlediska se upustilo od ryze magického významu snů. Náhled na sny se proměňoval v čase a úzce souvisel s vývojem lidské společnosti a převažujícími celospolečenskými kulturními, náboženskými, a později i vědeckými, vlivy. Zatímco dříve bychom se ze snáře dozvěděli, že například svatba ve snu znamená smrt, dnes již takovému významu nevěnujeme příliš pozornosti. Tedy rozhodně bychom neměl. Proto se snáře dnes již moc neberou vážně a určitě není třeba se jich bát.

   Existuje pouze jediný důvod, proč věřit snářům. Pokud se ve vaší rodině traduje nějaká konkrétní snová symbolika, například vycházející ze zkušeností prababičky, která používala snář, je třeba takovýto zdroj poznání brát vážně a považovat jej za velmi cenný. Tyto tradice jsou důležité. Poznání, moudrost a vědění se vždy přenášely z generace  na generaci. Když například vaše prababička ve svém starém snáři hledala pomoc a dostávala odpovědi, které jí dávaly smysl a sny se jí plnily, pak se většinou tato víra a její vlastní zkušenosti přenášejí dál. A proto to všechno také funguje! 

   „Moje prababička měla věštecké schopnosti. Vždy věděla předem, co se stane. Svá vidění měla nejen ve spánku, ale i za plné pozornosti v průběhu dne. Vždycky říkávala, že když ji brní levá ruka, něco není v pořádku, něco se stane. Ráno, když se probudila a šla pustit slepice z chlíva a odvést krávu na pastvu, předtím se podívala do svého snáře, který dostala od své maminky, když se vdávala. Byl to Storchův snář, který vyšel poprvé v roce 1888. Takto jí to fungovalo, co řekla, se i stalo. Když se jí něco nezdálo, sama přišla na to, jak to doopravdy je. Ve snech i komunikovala s pradědečkem, který byl na frontě v 1. světové válce. Snář se pak dědil dále, používala ho i moje babička a pak maminka, ale ta mu už moc nevěřila. Já ho mám schovaný, už je to opravdu salát, ale i díky svému stáří je pro mě velmi cenný, věřím mu a slouží mi ještě dobře. To hlavní je, že si prababička v tomto snáři opravila některé významy snů a zapsala si je podle sebe. Některé stránky snáře chybí, ale nahradil je babiččin vlastní deník ve složkách, kde si ona sama zapisovala, co znamenají konkrétní snové symboly, se kterými měla zkušenosti. A takto se to u nás vždy tradovalo. Jakmile jsem se tomu začala více věnovat, sny ke mně samy přicházely a ve snech se mi i několikrát zjevila moje prababička, která zemřela, když jsem byla ještě dítě. Jsem moc vděčná, že mám tuto cennou památku na svou prababičku.” (Jarmila, 76 let) 

   Pokud se ale dnes podíváme do snáře, většinou spatříme samé drastické scénáře a horory. Pojďme nyní nahlédnout do zmíněného snáře. Je to Storchův největší obrázkový egyptsko-perský a chaldejský snář, planetář, bylinář a 1000letý kalendář. Možná jste se s ním už setkali v různém vydání. Poprvé u nás vyšel v roce 1888. Najdete v něm nejen základní snové symboly a jejich výklad, ale ještě i spoustu toho navíc, například obrázkový číselný snář, rozdělení snů podle dnů v týdnu a měsíců, seznam nešťastných dní v roce, pohled na příčiny vzniku snů a jejich výklad, ale nechybí ani pojednání o astrologii, bylinkách, čtení z ruky nebo fyziognomii. Pobavilo mě, že část pojednávající o genitáliích zůstala opět nepřeložena v původním latinském jazyce. Tomu jsem se smála už jako dítě, když jsem si takový snář prohlížela a dumala nad tím, co to asi znamená. 

   Když si takový snář pročítáte, uvědomíte si, že spousta těchto zápisků vychází ze starých pověr a opravdu je nelze brát vážně. Současné výklady snů se totiž opírají spíše o psychologické znalosti vycházející z poznatků C. G. Junga a S. Freuda. Je třeba si uvědomit, že každý sen má individuální výpovědní hodnotu pro snícího a obecná symbolika nemusí být vždy platná, protože daný snový symbol pro každého znamená něco úplně jiného. 

   Pro představu zmíněný Storchův snář popisuje výklady u svatby, nevěsty, výkalů, syrového masa, těhotenství, dítěte, špinavé a čisté vody takto:


Nevěstu objímati, štěstí 80.

Nevěstu krásnou a bohatou dostati, otcova nebo matčina smrt 2 61 84.

Nevěstu omdlévající viděti, překvapení 26 54 87.

Ženiti se ve snu, nemoc 64.

Hovno (lejno) člověčí, neštěstí 9 43 66.

Hovno nalézti, zklamání 15 31.

Hovnem se mazati, budeš potupen 19 75.

Maso kupovati, výhra ve hře. 

Maso vařiti neb smažiti, požehnání 2 11.

Maso jísti, nemoc. 

Maso syrové jísti, úmrtí 47.

Maso z drůbeže jísti, užitek 20 23.

Voda jasná a tichá, znamení velkého štěstí 30 71.

Voda, vedle ní jíti, zamilovanému jest dobrým znamením, ženatému a vdovci nepříjemností 2 38.

Voda kalná neb bouřlivá, nemoc 86.

Vodu studenou píti, dobré 4.

Vodu teplou píti, zlé 39.

V čisté vodě se koupati, zdraví 54.

Vodu rozvodněnou viděti, neštěstí 88.

Těhotnou ženu viděti, zármutek 50 52.

Těhotnou býti , nemoc 89.

Dítě hrát viděti, veselá mysl 1 45 90.

Dítě vlastní viděti, je-li mužského pohlaví, dobré.

Dítě vlastní viděti, je-li ženského pohlaví, zlé 8 25.


   Tolik alespoň ve stručnosti pro představu. Jak vidíte, samé hrůzy, strašení, nemoc a smrt. K tomu poslednímu se raději ani nebudu vyjadřovat, je vidět, že společnost byla tehdy ovlivněná patriarchálním smýšlením a stále se věřilo tomu, že jen mužský potomek znamená štěstí, radost a pokračování rodu, kdežto narození dívky přineslo matkám i otcům nejednu slzu. Ostatně i slovo svatba nebo vdávat se v tomto snáři nenajdete, je tam pouze ženit se, jak můžete vidět výše, a ještě ke všemu to znamená nemoc. Udělejte si tedy obrázek sami...

   Ještě bych chtěla poukázat na hovno ve snu, slušnější výrazivo výkaly jsem ve snáři nenašla. Nic naplat, budeme tedy říkat hovno. Dnes se tento symbol ve snu převážně vykládá pozitivně, lidé většinou utíkají vsadit si Sportku, či očekávají nějaký příval peněz, poněvadž se říká, že čím více hoven, tím více peněz. To ale nemusí být pravda ani v nejmenším a blíže si o tom povíme v podkapitole Sny o výkalech v hlavní kapitole O čem se lidem nejčastěji zdá.  

   Pokud vás ještě zajímá, co znamenají čísla za každým významem snového symbolu Storchova snáře, jsou to nejspíše šťastná čísla, která si můžete vsadit, pokud se vám tento sen zdál. Kdysi to bylo velice oblíbené… 

Autor: Taťána Kročková

ukázka z knihy Tajemství snů a jak ho rozluštit

Koupit knihu zde


Komentáře

Oblíbené příspěvky