Spánková paralýza jako probuzení ve snu

 Spánkovou paralýzu, která se řadí mezi poruchy spánku, jsem již částečně přiblížila ve své první knize. Je to stav, kterého se většina lidí bojí, a to jim mnohdy znemožňuje usínání a pohodový spánek. Opravdu to není nic příjemného. Mezi rizikové faktory spánkové paralýzy patří konzumace těžkého jídla navečer, pití alkoholu, užívání návykových látek, usínání pozdě v noci, zejména v poloze na zádech, nocování na cizích místech, stres a vyčerpání. Spánková paralýza se často objevuje u dospívajících a mladých lidí. Ale to všechno jsou jenom řeči, domněnky. Spánková paralýza patří mezi dosud neprozkoumané fenomény. Její vysvětlení se značně liší ve vědeckém, a naopak ezoterickém, přístupu. 

Zdroj: Pixabay

Zatímco věda vysvětluje spánkovou paralýzu jako přechod mezi jednotlivými spánkovými fázemi či ustrnutí nebo takzvané probuzení v REM spánkové fázi, ezoterické hledisko spánkovou paralýzu považuje za vstupní bránu k lucidnímu snění a astrálnímu cestování. Já osobně bych se raději věnovala poznání spánkové paralýzy na základě své vlastní zkušenosti, neboť věda se sice snaží popisovat fakta obecně, ale spoustu toho ještě spolehlivě nevysvětlila. Navíc tyto prožitky jsou ryze subjektivní a nedají se zobecnit, ačkoliv je pravda, že mají mnohé shodné znaky. Naopak bych si troufla tvrdit, že příliš vědy někdy zkrátka škodí. Samozřejmě se můžeme domnívat, že při spánkové paralýze zažíváme smyslové halucinace vyvolané produkcí látek v našem mozku, ale to nic nemění na tom, že nemáme ani ponětí o tom druhém světě, do kterého se skrze spánkovou paralýzu dostáváme. 

Navzdory tomu, co se o spánkové paralýze obecně ví, jsem ji zažívala bez předchozí konzumace alkoholu a návykových látek, protože jsem abstinent a proti zneužívání návykových látek mám velké výhrady. Také výlučně neplatilo, že by se objevovala pouze při usnutí v poloze na zádech, protože jsem ji prožila, i když jsem usínala na boku. Je však pravda, že v poloze na zádech se spánková paralýza objevuje v poměrně vysokém procentu. Dalším spolehlivým znakem může být období dospívání. Paralýzy jsem skutečně často mívala v době, kdy jsem dospívala, a i spousta mladých lidí uvádí, že je paralýzy obtěžují poměrně často. Rovněž mám odpozorováno, že se paralýzy častěji objevují u žen než u mužů. A ještě malá poznámka ke konzumaci alkoholu před spaním. Pokud člověk pije pivo, anebo je opravdu hodně opilý, spí obvykle tak tvrdě, že ke spánkové paralýze ani nedochází.

Uvádí se, že spánková paralýza je stav jakési strnulosti, kdy se nemůžete ani pohnout, ani křičet, přestože jste vzhůru. To je ale omyl. Nejste vzhůru. Pocit, že nespíte, je pouze iluze. Je to opravdu jakési probuzení ve snu, proto se spánková paralýza spojuje s REM spánkovou fází, v níž se lidem zdává nejvíce snů. Tato fáze je doprovázena rychlými očními pohyby, zvýšenou mozkovou aktivitou a naopak uvolněním svalů, které jsou ovládané vůlí, právě proto se člověk nemůže vůbec pohybovat. Rozhodně to dává smysl, neboť opačná fáze, NREM spánková fáze, která se s fází REM střídá, zase naopak umožňuje hluboký spánek, ze kterého člověka jen tak neprobudíte, zatímco on si klidně může ve svém náměsíčném stavu pochodovat po pokoji, protože jeho svaly jsou schopny pohybu.

Na spánkové paralýze je zajímavý všudypřítomný strach a děs, které velmi výrazně tuto spánkovou poruchu doprovázejí. Je možné, že automaticky s tímto pocitem nehybnosti a omezení, kdy nemáme nad sebou kontrolu tak, jak jsme zvyklí, se dostavuje i zcela přirozený strach a děs. Jak ale vysvětlit halucinace, a to jak sluchové, tak i zrakové, případně hmatové nebo čichové, které nám mohou připravit nejedno nepříjemné překvapení v podobě přítomnosti různých duchů či přízraků kolem vlastní postele? Jenomže to asi nebude úplně tak jednoduché a jednoznačné, že? Každá spánková paralýza je totiž jiná a každý člověk během ní prožívá něco zcela jiného. Tyto prožitky se shodují pouze v tom, že člověk:

  • prožívá silný až panický strach
  • má pocit strnulosti až ochrnutí, nemůže se ani pohnout
  • má pocit, že je vzhůru, nebo že uvízl mezi spánkem a bděním
  • se snaží okamžitě probudit, což na vlastní příkaz mozku lze, i když zpočátku s obtížemi, nebo u někoho více či méně s obtížemi
  • mívá různé smyslové prožitky a vjemy, což znamená, že může slyšet, vidět, nebo i cítit na své kůži něco neobvyklého, je možné, že se u někoho dostavují také čichové vjemy

Dále je pro spánkovou paralýzu typické, že:

  • tyto smyslové vjemy jsou považovány za halucinace, protože existují pouze pro člověka postiženého spánkovou paralýzou
  • to, co člověk vidí nebo slyší je ryze individuální a může to být cokoliv, tyto zážitky se nijak neshodují
  • spánková paralýza se skutečně velmi často objevuje při usínání v poloze na zádech, u mladých lidí a u žen
  • mnozí lidé mohou skrze spánkovou paralýzu prožívat fenomén výstupu duše z těla a pohybovat se v paralelní realitě
  • může se objevit po předchozím ranním probuzení a opětovném usnutí, kdy následuje vycestování nebo lucidní snění (rozdíl mezi astrálním cestováním a lucidním snění nemusíme vždy zohledňovat či hledat)

Pokud se člověk ze stavu spánkové paralýzy zcela probudí, nastává úleva. Zároveň se však dostaví obava a děs, že se to stane znovu. Jestliže okamžitě znovu usneme ve stejné poloze, může spánková paralýza přijít opakovaně, a to i několikrát za sebou. Stát se to ale samozřejmě nemusí a můžeme to překonat. Když se ale spánkové paralýze nebudeme bránit a přirozeně překonáme strach ve spánku, tento obranný mechanismus zmizí a otevřou se nám dveře do dosud nepoznaného světa. 

(ukázka z nově připravované knihy o lucidním snění a astrálním cestování)

Autor: Taťána KročkováKomentáře

Oblíbené příspěvky