Jak se chránit před negativní energií a energetickými upíry?

 Ne vždy se nám podaří udržet si dobrou náladu, klidnou a vyrovnanou mysl, pevnou vůli a sebekontrolu. Obzvláště hypersenzitivní lidé mají tendence silně podléhat vnějším vlivům. Přebírají na sebe velmi snadno emoce druhých lidí, nálady ze svého okolí či prostředí, podléhají manipulátorům a silným osobnostem, které je přimějí dělat to, co ani nechtějí. U těchto hypersenzitivních lidí je někdy velmi těžké rozpoznat, co je vlastně jejich a co k nim patří, a co už ne. Jak se můžeme ochránit před negativními vlivy a energetickými upíry?


Padlý anděl
Zdroj foto: Pixabay

Hypersenzitivita a jak ji zvládat

Osobně se domnívám že hypersenzitivita může souviset i s hraniční poruchou osobnosti.  V zásadě (kromě typické charakteristiky této poruchy osobnosti) se jedná o neohraničenou osobnost, která má problémy se svou identitou, se svým ohraničením. Především pro tyto osobnosti je velice důležité umět se chránit před negativními emocemi a negativními energiemi, což je něco, co zřejmě vůbec nezvládají. Těžko soudit, zda jejich labilita, citová rozervanost a hluboká prázdnota pochází z jejich vlastního nitra, anebo na sebe nabírají všechny křivdy světa jako médium. 

Ale nejen hraničáři, každý z nás by měl mít své zásady a rituály, které mu pomohou k lepší vyrovnanosti a celistvosti a které z člověka dokážou sejmout “špínu” a nánosy negativní energie, které si dokážeme nasbírat za celý den. K tomu nám mohou posloužit i různé psychické dovednosti a práce s aktivní imaginací a vizualizací, také třeba meditace a podobně. 

Podobné přitahuje podobné aneb vrána k vráně sedá

Je snadné uvěřit tomu, co nám naše “pošpiněná” mysl předhazuje, kontrola myšlenek je někdy náročná, emoční očista rovněž. Důležité je, abychom zůstali sami sebou, vyrovnaní, celiství a ohraničení. Abychom věděli, kde končí naše JÁ a začíná TY, nebo MY. Tyto problémy se mohou objevovat i v partnerských vztazích. Navzájem na sebe přenášíme svoje smutky, starosti, traumata, návyky, přizpůsobujeme se jeden druhému. Je dobré si uvědomit, že si často do života přitahujeme přesně to, co máme v sobě také my sami. V jakých energiích se pohybujeme, takové se na nás “lepí”. 

“Jaké energie vydáváme, takové k sobě přitahujeme. Potlačovat svou temnou stránku znamená přitahovat si temno druhých lidí. V jádru se však jedná jen o naši vlastní tmu,” píše Judy Hall v knize Umění psychické ochrany. 

Havran
Zdroj foto: Pixabay

Příliš vyvinutá empatie může být na škodu

Podle Judy Hall “...v pozadí mnoha problémů stojí příliš vyvinutá empatie, schopnost vcítění do druhého - protože příliš otevřený člověk přebírá vše, co vyzařuje někdo druhý. Stává se to zejména terapeutům, médiím a vůbec všem, kdo praktikují nějakou doplňkovou terapii. Během léčení nemusí být na škodu cítit každou pacientovu bolest a emoční disharmonii, ale pokud se nenaučíte, jak se po sezení důkladně očistit, nevyhnutelně si něco z klienta odnesete s sebou. Zkuste najít nějaký jiný způsob, jak se vyladit na tutéž informaci - uvidíte, že to ohromně poslouží vašemu zdraví. Je lepší naučit se naslouchat intuici a vidět získanou informaci na své vnitřní obrazovce než ji přebírat tělem.

Ovšem na to nemusíte být profesionály, abyste od lidí cokoli vstřebávali. Ani fyzická blízkost není podmínkou. Někteří lidé si vyloženě libují v cizích úzkostných stavech. Někteří lidé se chovají jako houby a nasávají atmosféru kolem lidí a vše, co z jejich psychiky vychází. Mívají spíše slabší auru s pružnými hranicemi a se spoustou čidel. Média někdy popisují auru takovýchto lidí, že je děravá jako řešeto. Někteří lidé zas mají narušenou ochranu následkem drog, nemocí, geopatogenního stresu či nerozumných psychických experimentů anebo i proto, že ochraně své aury nevěnují žádnou pozornost. Jsou lidé, kteří mají od přírody větší absorpční schopnosti a empatii.”

Tím je vlastně řečeno vše. Důležité je tedy umět se ohraničit, ochránit, zavřít všechny naše “dveře” a “okna”, ucpat mezery a škvíry. Umět se ochránit a zabezpečit. 

Čtěte také: HYPERSENZITIVITA A JAK S NÍ ŽÍT. JAK POZNÁME, ŽE PATŘÍME MEZI VYSOCE CITLIVÉ LIDI?

Drogy u hypersenzitivních lidí a co mohou způsobit

Problémem mohou být i drogy. Právě různé halucinogeny a návykové látky otevírají naše “dveře” a umožňují pak "čemukoliv" do nás snadno vstupovat. Kontakt s jinými světy je náhle zpřístupněn a může si k nám “každý” chodit na návštěvu, jak se mu zlíbí. Otevírání pověstné brány poznání a rozšiřování vědomí není vhodné provádět uměle a je to velmi nebezpečné pro toho, kdo na to není připravený (což je většina z nás).

Proto různé rituály a seance s houbičkami či ayahuascou, nebo dalšími jinými halucinogeny, mohou mnoha lidem velmi uškodit. Nejde jen o neodborné vedení takové seance, ale i nepřipravenost člověka a jeho vlastní “nečistá” a “narušená” psychika, které to spíše uškodí, než aby jí to pomohlo. 

Čtěte také: Schizofrenii mi spustila šamanská ceremonie

"Proto je hloupost míchat drogy s psychickou prací. Zejména halucinogeny vám následkem psychického přetížení spálí pojistky. Každý máme mechanismy přirozené ochrany, takové brány, které které zadržují nežádoucí psychickou komunikaci. Tyto přirozené bariéry jsou naší ochranou před napadením ze strany někoho cizího. Jakmile se otevřou a nejdou zavřít, mysl zůstane velice zranitelná. Bez ohledu na různou terminologii vždy platí, že parapsychologický výcvik zahrnuje otevírání a uzavírání těchto bran podle vlastní vůle, aby zůstaly pod kontrolou. V případech samovolného přenosu zpráv nebo u experimentů pod vlivem drog tomu tak není.

Je jasné, že když jste psychicky vyčerpaní, necítíte se dobře, jste citově rozrušení, duševně labilní, psychicky nevyrovnaní, bylo by lepší žádný kanál neotevírat. Rovný rovného si hledá. Když se budete cítit na dně, přitáhnete si nízkou vibraci. Jestliže jste jakkoli nevyrovnaní a vyvedení z míry, bude s vámi hovořit někdo nevyrovnaný a rozrušený - a to si pište, že jich na takovou příležitost čeká spousta. Stejně tak platí, abyste se neúčastnili seance, když se někdo ze zúčastněných necítí ve své kůži. Pamatujte, že skupina funguje na úrovni nejnižšího společného jmenovatele,” píše ve své knize Judy Hall.

silueta ženy
Zdroj foto: Pixabay

Energetický upír může být i manžel

“Trpíte-li vyčerpáním, nemusí to nutně znamenat, že jste přespříliš otevření na úrovni aury. Stačí jen sdílet lože s někým, s kým jste v energetickém nesouladu, a může se stát, že se budete probouzet unavení a vyčerpaní. Rovněž může být umrtvující strávit příliš mnoho času ve společnosti někoho, kdo má velice odlišnou energetickou rovnováhu. Tytéž astrologické živly ukazují na slabé či silné hranice, rovněž hodně vypovídající o energetických úrovních a o tom, kdo vás bude napájet a kdo vysávat," vysvětluje Judy Hall.

Zkuste si všímat, jak se cítíte vedle různých lidí, ať už jsou to členové vaší rodiny, nejbližší, přátelé, známí nebo kolegové v práci. Bolí vás po chvíli s konkrétním člověkem hlava? Cítíte tíhu a úzkost? Nakládají na vás druzí své vlastní problémy a starosti? Je snadné rozpoznat, kdo působí negativně, na dně, v depresi a kdo má veselou a pozitivní mysl, rozdává radost a smích byť jediným pohledem. 

Pokud vám nějaký člověk “nesedí” a jste nuceni s ním trávit čas, například v zaměstnání, můžete na sobě pozorovat, že “vám to nedělá dobře”. Člověk, který není sám sebou a nemůže se chovat přirozeně, trpí a díky napětí si přivozuje mnohé psychosomatické problémy. 

V naší moci by mělo být umění rozpoznat to, co k nám nepatří a co nám nedělá dobře a stranit se toho, anebo se před tím umět dobře ochránit. Když se s člověkem, který má úplně jiné vibrace a je plný negativní energie a problémů, sejdete v partnerském vztahu, je to vždycky problém, který si nakonec odskáčete jen vy sami. Můžete mu do jisté míry pomáhat, “čistit”, “odblokovávat”, posilovat jeho pozitivní vlastnosti a ovlivňovat a motivovat, ale je to mnohdy nadlidské úsilí a ne vždy se to daří. Každopádně je to velký úkol a pouze pro opravdu silnou osobnost. 

Nemůžeme spát s každým, potřebujeme k sobě toho pravého člověka

Judy Hall ve své knize Umění psychické ochrany vysvětluje, jak na energetické úrovni probíhá vzájemná interakce v mezilidských, partnerských a mileneckých vztazích.

“Na emoční úrovni hmota vibruje jinak. Rezonuje na vyšší frekvenci. Naše emoční tělo obývá tentýž prostor jako tělo fyzické, ale také ho přesahuje. Různé pocity a emoce, pravda, zakoušíme v různých částech těla - strach usedá do břicha, srdce se povznáší radostí a topí se v žalu. Ale fyzický rozměr přesahuje i naše zkušenost. Když se s někým objímáme, je to fyzický akt, ale pocity, které mezi námi vyvstávají, procházejí naším emočním tělem. S dobrou intuicí a schopností empatie můžeme opravdově sdílet pocity druhých, neboť část jejich emocionální hmoty se k nám přenáší. Někdo je založen jinak a spoléhá na to, že intelektuálně porozumí, jak se druhý cítí, když si vybaví své pocity v podobné situaci. Komunikace na této úrovni se může odehrávat beze slov, ale třeba i s jejich pomocí. Často se lidé dorozumívají dotekem a pachy.

Během milování, zejména při orgasmu, se obě aury na chvilku spojí, sjednotí. Jakmile je naše interakce ukončena, každý si může vzít kousek energetického pole toho druhého. Dokud si tohoto mísení energií nejsme vědomi, ani netušíme, že je zapotřebí energie stáhnout a poté znovu obnovit hranice.”

Jak vzniká schizofrenie?

Podle Judy Hall právě zvýšená senzibilita a nedostatek ochrany může i za vznik schizofrenie. 

“Mimosmyslové vnímání funguje obzvláště silně mezi matkou a dítětem. Regrese do prenatálních stavů prokazují, že v lůně lidé instinktivně vědí, co si jejich matka i další členové rodiny myslí a cítí. Většina z nás přichází o tuto schopnost brzy po narození. Avšak v některých případech se tato schopnost uchovává a způsobuje určitá zmatení, protože něco jiného se dítěti říká a něco jiného dítě samo přijímá jako instinktivní dojmy. Většina lidí buď od mimosmyslového vnímání upouští, anebo se stahuje do vlastního vnitřního světa a nevěří tomu, co jim tvrdí okolí. Jestliže mimosmyslové vnímání funguje na plné obrátky, dítě se chová jako štít radaru a zachycuje vše z okolí. 

Pokud si nevyvine mezi sebou a vnějším světem silnou hranici, chová se jako psychická houba a nasává do sebe myšlenky a pocity druhých. Takovéto děti asi potřebují psychicky se chránit již od útlého věku, jinak jim hrozí, že tím vším budou snadno zaplaveny. Schizofrenie je jednou z duševních chorob, jejichž příčinou může být neschopnost krýt se před věcmi druhých lidí.

meditace
Zdroj foto: Pixabay

Jak je pro nás důležité to, co prožíváme už v prenatálním období?

“V těhotenství sdílí plod naše pocity; krev s sebou nese pachuť strachu i slast radosti. Chemičtí poslové procházejí placentou a nesou s sebou emocionální poselství. Lidé sice bývají opačného názoru, ale dítě v lůně je vědomé a bdělé. Když se na něj matka těší, dítě cítí teplo a přijetí. Jindy je to plod nechtěný, a tak cítí chlad a odmítnutí. Je to důležité pro psychickou ochranu, protože před narozením býváme na emoce hodně citliví. Některé děti se nedokážou chránit před silnými matčinými emocemi, jiné se zas naučí uzavírat se příliš rychle. Tyto rané vzorce zpracováváme v procesu dospívání. Lidé prvního typu bývají vystaveni přívalům emocí. Lidé druhého typu jsou náchylní k mentálním střetům. Oba typy jsou však otevřeny nežádoucím průnikům do psychiky,  píše Judy Hall. 

Jak začlenit vizualizaci do našeho života?

Jak se chránit před negativní energií a energetickými upíry? Je třeba si přímo představovat, že na nás někdo nemůže, například vizualizovat si kolem sebe ochranný obal, tzv. vajíčko, nebo třeba pevnou popelnici s víkem, zavírání dveří a podobně. Pokud někdo v komunikaci na nás “hází” svoje problémy, nebo nám třeba nadává či vyhrožuje, je třeba si nastavit před sebe ochranný štít nebo zrcadlo, které mu to vše budou vracet zpátky a podobně. 

Síla myšlení a představivosti pomáhá překonat cokoliv

“Síla představivosti je vskutku nesmírná. Cokoli, co si dokážeme představit, můžeme i uskutečnit. Myšlenka je tou nejmocnější silou na této planetě. Myšlenka je impulsem, který uvádí věci do pohybu, který tvoří i ničí. Máme na světě krásu, neboť na ni někdo pomyslel. Máme tady hrozbu atomové války, protože někdo jiný měl jinou myšlenku. Jedna myšlenka má v sobě zárodek druhé. Kdybychom jen dokázali porozumět síle myšlenky, mohli bychom přetvořit náš svět. To, čemu věříme, uskutečňujeme. Věříme-li sami sobě, je to ta nejsilnější ochrana,” zdůrazňuje autorka knihy Umění psychické ochrany Judy Hall. 

“Myšlenka má nezměrnou moc. Ovlivňuje naše zdraví i bohatství, ovlivňuje to, co přitahujeme a co odmítáme. Můžeme jí ovlivnit druhé, započít obrovská hnutí, zničit civilizace. Vše, co si dokážeme představit, můžeme uskutečnit řízenou silou myšlenky. A proto musíme převzít zodpovědnost za každou myšlenku, jež nám vytane na mysli, dodává. Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky