Jaký bude rok 2022 z hlediska numerologie? Může připomínat přetrhnutou hráz nebo počůrané plenky!

Dvojka je číslo, které vyjadřuje dualitu, rovnováhu, pár, úsečku, emoce, empatii, vnímavost, senzitivitu, ale i hysterii, závislost a labilitu. Počínaje rokem 2 000, kdy se změnilo celé nastavení lidstva, už ne ve prospěch 1 = Já/EGO, ale 2 = Ty, můžeme sledovat celospolečenské změny na mnoha úrovních. Zatímco velmi problematický rok 2020 měl dvojky dvě, nový rok 2022 bude mít dvojky dokonce tři. To samozřejmě může mít jak pozitivní dopad, tak ale také své negativní vlivy. V závěru článku přidávám i stručný astrologický náhled na rok 2022, který bude pod vládou Poseidona. 

Poseidón

Dvojkové roky 2000, 2020 a 2022 

Rok 2000 znamenal začátek  21. století a mnozí jej vítali s obavami týkajících se možného konce světa. Vibrace dvojky přinesla mnohem větší citlivost a soucit, ale také o to větší emocionální slabost a zranitelnost. Lidé se začali mnohem více bít za práva slabších a utiskovaných, ať už šlo o LGBT, rasové záležitosti či práva zvířat a dlouhodobě utiskovanou přírodu a planetu v rámci pomoci ze strany různých ekologických snah a hnutí. Je znát, že za posledních dvacet let se opravdu tyto záležitosti posunuly a změnily k lepšímu, mnohdy až do samotných extrémů, kdy ve snaze “nikomu neublížit” vynecháváme z klasické literatury postavy “černoušků”, dosazujeme do historických rolí osoby černé pleti, ač v historii tyto postavy oplývaly pletí alabastrovou. Menšiny se bijí za práva, která oproti ještě nedávným dobám útisku již relativně mají, otevírají se a posouvají hranice držící všechno to, co bylo doposud řádně ohraničeno ( a pro nás normální) a tolerance a svoboda expandují i tam, kde bychom to dříve nečekali. Otevřeně se hovoří o různých úchylkách, syndromech a patologiích, vytvářejí se polyamorní vztahy a dokonce i pedofilové mají své podpůrné skupiny. V zásadě se dostane empatie, tolerance a pochopení takřka každému. 

Tohle je vlastně docela v pořádku a je dobře, že jsme dokázali mít větší pochopení a respekt pro odlišnosti, ale jak se zdá, jakmile se otevřou hranice příliš, nastane bezbřehost, neohraničenost, chaos a potřeba lidí, kteří jsou ve svém přirozeném nastavení ovcemi postrádajícími baču či ovčáckého psa, se o něco opřít. Rozbíjejí se staré struktury a původní vnímání světa, přepisuje se historie, upadá tradiční role rodiny a starý systém se pomalu ale jistě rozpouští a rozkládá. Potřeba respektu, tolerance a nového přístupu k individualitám a odlišnostem, které ukazuje velmi vnímavá, tolerantní a empatická dvojka, se promítá do všech životních oblastí. 

O to horší je ale pak opírání se o různé uměle vytvářené berličky, informace či manipulace, které se šíří ze všech stran ve snaze ty hranice znovu nastavit. Dvojky jsou totiž také velmi snadno ovlivnitelné a manipulativní. Jsou dobrými vizionáři, médii a jasnovidci, ale snadno podléhají svým emocím a různým tlakům z vnějšího světa. Je pak již velmi těžké rozpoznat, kde je pravda a které pocity jsou ještě naše a které už patří někomu jinému. Dvojky totiž postrádají racionální myšlení a jsou zmítány převážně emocemi. Navíc neumí být samy. Proto se budou neustále vytvářet nová společenství a skupiny, navazovat se vztahy, které ale mohou velmi rychle skončit a být vystřídány vztahy novými.

Jaký byl rok 2020?

Ukázkou toho všeho byl již rok 2020, který přinesl spoustu emocí, a to převážně negativních. Objevila se spousta strachů, úzkostí a obav o životy svých blízkých. Protože lidstvo za dosud nevyjasněných okolností napadl neznámý virus a davová psychóza, rok 2020 byl plný strachu a omezení, které přinesla zase čtverka, jež byla ciferným součtem dvou dvojek obsažených v roce 2020 (2+2=4). Význam čísla 4 můžeme definovat i jako omezení a uzavření (číslo 4 se dá vykládat také jako uzavřený čtverec nebo domeček bez oken). Všichni jsme tehdy museli zůstat zavření doma. Rok 2020 pak lze vyložit i jako symbol Posledního soudu (= tarotová karta 20). 

Jaký byl rok 2021?

Rok 2021 pak přidal jednu jedničku, která začala trošku vystrkovat růžky, projevovat sobectví a potřebu vlastního Já ("Já doma nebudu", "odmítám nosit roušku", "Já uvažuji o tom, že tady něco nesedí" a podobně) a zároveň přinesl celkový ciferný součet číslo 5, což už konečně ukazuje východisko z nějaké situace, otevření dveří a oken i pohyb ven. Pětka je číslo změny a pohyb, což tomu také odpovídá. Ještě nutno zmínit, že dvojku koncentruje 0 (20) a číslo 21 funguje také samostatně, jednak ho můžeme vyložit s ohledem na tarotovou kartu Svět, která je poslední v balíčku a ve stručnosti ukazuje na konec jedné cesty a etapy lidstva, zkrátka, že jsme došli na konec a dál už nic nevede, je nutno začít znova. 

Rok 2022 bude jako protržená hráz a valící se voda

A nyní se dostáváme k novému roku 2022. Tři dvojky pohromadě, to už je pořádný nášup. To už je pořádná hysterie. Můžeme očekávat, že lidé na sebe budou více hodní, projeví více citu, soucitu, empatie, tolerance a porozumění? I to je možné, ale obávám se, že rok 2022 přináší mnohem větší přecitlivělost, hysterii a davovou psychózu, než tomu zde doposud bylo. U mnohých lidí, kteří doposud zatvrzele následovali svůj rozum a ověřené vědecké informace, může nastat razantní změna myšlení, u citlivějších osob hrozí jak psychospirituální krize, jakési mystické probuzení, tak také až duševní problémy nebo schizofrenie. Pokud na nás v tomto roce cokoliv zatlačí a přitlačí nás ke zdi (nebo mezi dva balvany), může se stát, že naše křehká psychika se zlomí, nebo zcela ztratíme sebekontrolu, protrhne se hráz našich emocí a začnou se dít věci! 

Obávám se, že trojitá vibrace dvojky nás zbaví zbývající sebekontroly a nastane o to větší chaos, který může přinést převrat a nové uspořádání společnosti, světa. Budeme velmi špatně snášet tlak, stres, budeme závislejší, citlivější, zranitelnější, ovlivnitelnější a emočně nestabilnější. Výsledným ciferným součtem je číslo 6, které může mít dvě polohy. Ta první ukazuje na touhu po rodinné a lidské soudržnosti, dodržování etických zákonů, estetické a umělecké cítění i jakousi vášeň a touhu žít. Druhá poloha rozděluje společnost na dva samostatně rotující trojúhelníky, které do sebe budou navzájem vrážet hranami a řvát, že kdo není s námi, je proti nám. Zde je opravdu nutná snaha o dosažení jakési Jednoty a hledání pospolitosti a soudržnosti. Budiž tomu ku pomoci výsledné číslo 4, které dává číslo 22, a to pro aspoň nějakou oporu a stabilitu. Důležité je také zmínit, že lidé budou v roce 2022 o to více potřebovat jistotu a bezpečí, které se jim už dlouho nedostává! 

A to, co je nejdůležitější, je nový začátek! Samostatná číslice 22 nám odpovídá kartě Blázna, který stojí na počátku tarotové sady a označuje se také číslem 0. Právě on ukazuje na nové začátky i ztrátu soudnosti. Rok 2022 můžeme považovat za úplný začátek nové éry, za nové dítě, které se teprve narodilo a bude čůrat do plenek! A zpočátku bude dělat spoustu hloupostí, než dostane rozum. A je to tak i dobře - někdy příliš racionality škodí. 

Buďte citliví k sobě navzájem a vsaďte hlavně na svou intuici, ale zároveň neztrácejte soudnost! 

Astrologické okénko:

Jupiter v Rybách a Beranu: Jupiter se loni pohyboval ve Vodnáři, nyní projde znamením Ryb a dostane se také do znamení Berana, odkud se pak vrátí zpátky do Ryb. Dokonce vytvoří velmi významnou konjunkci s Neptunem v Rybách (cca 11. 4. 2022). Tato konjunkce má silně mystický a duchovní význam, který blíže vysvětlím v některém z pozdějších článků. 

Neptun v Rybách: Neptun zůstane i letos v Rybách jako doma a protože již nějakou dobu otěže třímá Poseidon, můžeme si místy připadat jako v bájné Atlantidě. Navíc přicházející Jupiter Poseidonův vliv ještě více posílí! 

Saturn ve Vodnáři: Saturn ve Vodnáři bude nadále hrozit omezením, fanatismem, potřebou nastolit řád a pořádek tam, kde o to nikdo nestojí. Přináší tvrdé zkoušky, ale i vytrvalost a odolnost. 

Uran v Býku: Uran zůstává nadále v Býku, kde rozbíjí stabilitu, řád, klid, materialismus a racionální smýšlení a dodává inovaci, tvořivost, ale i rebelii, promiskuitu a labilitu. 

Pluto v Kozorohu: Pluto bude nadále ve znamení Kozoroha, kde přitvrzuje přirozenou kozoroží povahu. Obecně podporuje mocenské touhy, zájem o BDSM, ctižádost, cílevědomost, manipulace, temnotu, chlad a vypočítavost. 


Autor článku: Taťána Kročková


Komentáře

Oblíbené příspěvky