Jak porozumět snům: Fantastické, věštecké a živlové sny

Setkali jste se ve snu s pohádkovými postavami, měli jste nadpřirozené schopnosti nebo jste se dozvěděli něco, čemu v realitě běžně nerozumíte? Dostalo se vám jasnozřivého vidění? Lidská fantazie je bezbřehá. Kde jinde, než právě ve snech, můžeme zažít to, co by v realitě bylo jen stěží možné?

Létání ve snech
Zdroj foto: Pixabay

Občas se můžeme setkat s takzvanými fantastickými nebo pohádkovými sny, ve kterých se objevují typické nadpřirozené prvky, bájné bytosti, nadpozemské schopnosti, krásné snové krajiny a podobně. Nezdají se každému, ale když už se vyskytnou, většinou nás velmi fascinují, a přinutí nás si je zapamatovat. Jsou ale lidé, kterým se zdávají neustále. Je to dáno i jejich povahou, zaměřením, mírou fantazie a představivosti v reálném životě. Někdy nás tyto sny na něco upozorňují, pomáhají nám odpoutat se od tíživé reality, nebo nám sdělují důležitá poselství.

Kouzelné předměty a nadpřirozené schopnosti

Představte si něco jako počítačovou hru, ve které si vybojujete kouzelné předměty, pomoci nichž získáte nadpřirozené schopnosti. A dobrodružství může začít. Právě v těchto snech se mohou vyskytovat pohádkové bytosti, bájná zvířata i moudré archetypální postavy, které nám mohou poradit i pomoci z mnoha bezvýchodných situací. Výklady jsou ryze symbolické a individuální, nelze aplikovat jednotlivé významy na každého snícího. Právě v těchto snech se často stává, že vše prožíváme velmi silně, jakoby to byla realita - a svým způsobem to pro tuto chvíli realita je, jen jiná než ta, ve které žijeme své životy. Po probuzení se obtížně vzpamatováváme, nebo se chceme vrátit zpátky tam, kde nám bylo tak dobře, a kde bylo možné snad úplně všechno. 

Často se ale i tyto fantastické světy vyskytují v lucidních snech, ve kterých si uvědomujeme, že sníme, a dokážeme si snový svět vytvářet dle vlastních přání. Je zajímavé se dozvědět, že například takový dlouhý výpravný sen, v němž procházíme snovou krajinou, potkáváme skřítky, zažíváme různá dobrodružství a využíváme sílu kouzelných předmětů, může pro nás trvat odhadem celé hodiny, ale ve skutečnosti v našem těle uplyne třeba jen pár minut. 

Tyto sny někdy nemusí nic znamenat. Je to jen výlet, kam se podíváme, a kde je nám dobře. Mnohdy je nám ale symbolicky sdělováno něco skutečně zásadního, zejména v souvislosti s osobami, které na svých výpravách potkáme. Možná jsme to my nebo části nás samotných. Vidíme sami sebe v jiné době, máme jiné pohlaví, chováme se jinak, pro nás neznámým způsobem, přesto je tam něco důvěrně známého. Tímto způsobem můžeme třeba také potkávat své rodiče, například v roli strašné čarodějnice nebo mocného vladaře, který nepřipouští žádný svůj omyl. Stejně tak pohádkové postavy mohou mít pro nás určité vlastnosti, které nám sen ukazuje, a mají nám něco sdělit, a pomoci si něco uvědomit. Můžeme se také setkat i se silnými duchovními a mystickými zážitky, potkat anděly nebo třeba i uslyšet hlas Boha. Tyto prožitky si většinou vždy pamatujeme, protože jsou pro nás důležité, a mívají silný emoční náboj i pocit jakéhosi uvědomění.

Význam živlů ve snech

Ve snech se mohou objevovat živly ve své plné síle. Můžete se setkat s vodou ve všech podobách, létat vzduchem, utíkat před požárem nebo lézt po skalách. Převaha živlů ve snech souvisí nejen s životními událostmi, ale například také se znamením zvířetníku snícího, protože jak známo, živly jsou také přiřazovány k jednotlivým astrologickým znamením. Každý živel má svůj symbolický význam. 

Voda

Voda představuje emoce a nevědomé procesy. O vodě se zdává lidem velmi často. Pokud je průzračná a čistá, je to příznivé znamení, kalná voda naopak často symbolizuje problémy a nemoci. Svůj význam stagnace může mít jiná podoba vody - led. Rozbouřené vodní toky nebo topení se v nich mohou ukazovat dramatické životní události, klidná voda s hravými delfíny zase šťastné období nebo příjemné životní změny, třeba i týkající se vztahu nebo narození dítěte. Výklad bývá opět individuální. 

Oheň

Oheň je považován za očistný a bolestný transformační proces, lidem se zdává například o tom, že jsou nuceni rychle uniknout z domu, který hoří, hledají cestu, anebo se rozhodují, které nejnutnější věci si vezmou s sebou. Vypovídá to o potřebě úniku z neúnosné situace, která může dramaticky vygradovat, a bude nutné se rychle rozhodnout. Věci, které volíme, mohou znamenat životní priority. Je tam vyjádřený i určitý stres a tlak. Pokud se rychle nerozhoupeme, neunikneme požáru, a uhoříme. 

Vzduch

Vzduch nám zase umožňuje létat, a také mnohdy padáme z výšky. Tímto je zobrazen symbolický životní pád, nebezpečí či riziko v určité situaci. Trhavý pocit, kdy padáme před usnutím, při přechodu z reality do spánku, bývá často doprovázen leknutím, ale jedná se jen o jakýsi fyzický reflex našeho těla. Může to způsobovat i stres. 

Země

Živel země představuje vše hmotné, stabilní a pevné. Například skály, pohoří, ukotvenost v realitě nebo také ve vztazích - to mohou jako snový symbol  ukazovat třeba boty. 

Věštecké sny a vize

Stalo se vám někdy, že jste se ve snu dozvěděli něco, co se pak i ve skutečnosti stalo? Věštecké sny nejsou zase tak neobvyklé, jak by se mohlo zdát. Nejčastěji se nám ale zdá o nepodstatných maličkostech a všedních věcech, než abychom dostávali jasné a srozumitelné zprávy o všem důležitém, co se stane. Tento jev se více vyskytuje u žen, a zpravidla se také dědí. Lze předpovídat budoucí události, včetně úmrtí členů rodiny. 

Tyto sny se nám zdají především proto, aby nás varovaly před nebezpečím nebo připravily na vážnou životní událost. Není třeba se jich bát. Obvykle se zdávají i opakovaně, dokud snící jejich poselství nepochopí. Někdy se událost vyjeví přímo a je nám srozumitelná, jindy se objeví v symbolech, které třeba rozklíčíme až zpětně. U každého člověka to probíhá jinak. Mohou se vyskytovat i globální předpovědi, ale tuto schopnost má jen minorita vyvolených. Většinou mají sny pouze význam na osobní rovině. 

Pokud se vyznáte v tarotových kartách, i jejich symbolika se vám může v nějaké podobě vyjevit ve snu jako předpověď budoucích událostí. Jako příklad mohu uvést snovou vizi tazatelky, která jí „skočila” do snového příběhu jako obrázek vytržený z kontextu. Rozhodně šlo o důležitou záležitost, která měla na něco upozornit. 

Ukázka snu:

„...Když jsem odtamtud odcházela, byla jsem zřejmě sama, šplhala jsem na nějaký kopec, cítila jsem se dobře, svobodně, jako bych se vracela domů. Úplně napravo v dálce se mi zjevila nějaká starobylá stavba, možná hrad, věž, tvrz, nevím, co přesně to bylo, ale líbilo se mi to, zcela mě to uchvátilo a fascinovalo. Pak se najednou začala naklánět tak, že jsem dostala obavu, že to spadne. Tak se taky stalo. Celé se to zřítilo. Byl to šílený pocit. Pak jsem v přiblížení uviděla v těch troskách postavy jeptišek v takových starodávných hábitech a objemných bílých čepcích a nějaké černé starodávné dětské kočárky.. Pocit to byl divný, se snahou si sen zapamatovat než se probudím…Měla jsem strach, že se něco stane, protože jsem chápala, že se jedná o tarotový symbol věže, ale nevěděla jsem, ze které strany, a co přijde.” 

Tato snová vize představuje tarotovou kartu věž, která ve stručnosti znamená zmar, převrat, selhání plánů, zkázu, neštěstí, zhroucení, ukončení něčeho. Bylo to varování, kterého tazatelka neuposlechla, udělala špatné rozhodnutí, a proto také přesně tato situace v budoucnu, přesněji řečeno o 22 měsíců později, nastala. Uvědomit si to mohla ale až poté, co se to stalo, neboť předtím snu sice porozuměla, ale nevěděla, na kterou životní situaci si jej může vztáhnout, a zda se tomu dá předejít. Můžeme tedy tvrdit, že se jednalo o sen, který předpovídal budoucnost. 

Důležité je vždy sdělení snu, které je uzpůsobené vnímání daného člověka a ušité jemu na míru! Znamená to, že člověk, který v životě neviděl tarotové karty a nezná jejich význam, pravděpodobně dostane upozornění shora jiným, pro něj lépe pochopitelným způsobem. Často se také stává, že vnímáme a cítíme, že něco přijde, ale nevíme, co, kdy, a z které strany. Pustíme to z hlavy, a pak se nestačíme divit. Pokud k nám věštecký sen přijde, je potřebu mu správně porozumět. Neměl by vyvolávat stres, samo podvědomí se tomu brání, proto jej třeba nakonec zapomene. Kdo má tyto zkušenosti a dobře je zná, může se časem s těmito jevy naučit dobře pracovat. 


Psáno pro magazín Šaman (2016)

Autor článku: Taťána Kročková


Komentáře

Oblíbené příspěvky