Jak se chránit před negativní energií? Naučte se vizualizace, které vám pomohou!

Býváte často unavení, nemocní, trápí vás noční můry nebo máte pocit, jako by vám někdo házel klacky pod nohy? Někdo na vlastní kůži cítí i na dálku, když jej druhý pomlouvá, šíří vůči němu zášť, závidí mu nebo je nepřejícný. Existují také místa, na nichž bylo vypuštěno tolik negativních emocí, že citlivějším lidem při jejich návštěvě naskakuje husí kůže. Každý člověk se tedy snaží přirozeně chránit svůj prostor, své nitro, své já i svou energii. 

Jak se chránit před negativní energií
Zdroj foto: Pixabay

O energetických upírech a způsobech psychické obrany už toho bylo napsáno mnoho. Možná si ani neuvědomujeme, jak silně na nás působí veškeré negativní vlivy, které se běžně dějí kolem nás i v nás, uvnitř naší rodiny i uvnitř nás samotných. Například každá hádka v domácnosti, pomlouvání druhých, projevy zlosti, přílišné chatování s mnoha lidmi, návštěva party plné opilého a zdrogovaného davu, staré domy, ve kterých se stalo neštěstí, nepřející kolegyně a podobně. Stačí velmi málo, negativní emoce je venku, šíří se, a může mít velkou sílu. Umíme se vůči tomu bránit?

Na počátku bylo slovo

Víme, jakou moc mají slova. Na počátku bylo slovo a my se jej naučili používat. Tvoříme slovy naše světy, uvnitř i venku. Ne na každé vypuštěné slovo z našich úst jsme pyšní. Stejně tak se to týká i myšlenek. Kniha Miguela Ruize Čtyři dohody, kterou dnes zná již snad každý, vysvětluje sílu slova a nabádá, abychom si uvědomovali, co říkáme, a slovy nehřešili. Abychom si nevytvářeli domněnky a nebrali si osobně vše, co bylo vyřčeno. Právě v uvědomělém zacházení se slovy spočívá jeden z mocných způsobů psychické ochrany. 

Každý člověk má kolem sebe emoční, mentální a duchovní obal, který obklopuje jeho fyzické tělo. Vždy záleží na tom, co kolem sebe šíříme, a co naopak vyzařují druzí lidé, které potkáváme. Vznikají tak přirozené sympatie nebo antipatie. Určitě jste si často uvědomili, že ten dotyčný člověk je příliš negativní, manipulativní, temný či zkrátka divný, a necítíte se dobře v jeho společnosti. Jsou lidé, jejichž přítomnost v naší blízkosti způsobí, že se cítíme neskutečně vyčerpaní. Tady vyvstává otázka - jak se můžeme vůči těmto lidem bránit? Nabízí se jednoduché řešení – dotyčným lidem se vyhnout.

Psychická obrana je neviditelná. Netýká se jen ochrany před vnějším fyzickým světem a druhými lidmi, ale také ochrany před jinými energiemi a entitami. Entity mohou mít různé podoby, zpravidla je vnímáme pouze tím způsobem, který je nám umožněn na základě daností naší osobnosti a rozvoje našich smyslů. Lidé, kteří mají zkušenosti s meditacemi, pobytem mimo své tělo, astrálním cestováním nebo lucidním sněním, by měli mít tyto záležitosti pod kontrolou, a ideálně by měli mít také svého průvodce a ochránce. Ten může být v podobě totemového zvířete, archetypální postavy, například moudrého starce či stařeny, případně také v podobě anděla nebo jiné nadpřirozené bytosti. Celá psychická obrana spočívá především ve schopnosti vizualizace a v kontrole myšlenek. Některé praktické tipy najdete v závěru článku. 

Amulety a talismany pomohou

Lidé se také od pradávna chránili před nepřízní osudu, špatným zdravím, prokletím či uřknutím, pomocí různých pověr, kouzel, bylinek a především amuletů či talismanů. Je známo, že amulet je ochrana, která odpuzuje negativní energii. Talisman zase energii přitahuje, a sice tu pozitivní. Tyto prostředky buď existují, a váží se k nim mnohé pověry, anebo si je můžeme vytvořit pomocí nějakého magického rituálu, zejména z nejrůznějších přírodnin, například bylin, kamenů nebo i symbolů. Je na nás, zda naším talismanem bude třeba i figurka z kinder vajíčka, anebo kousek provázku ze staré boty. Jde také o vnuknutí ochranné myšlenky do daného předmětu. 

Existují mnohé ochranné symboly, jejichž moc je posílena právě letitou tradicí a jejich používáním. Je třeba si také uvědomit, jakou sílu a ochranu má například modlitba. I lidé, kteří nejsou věřící a nevyznávají dané náboženství, se modlí. Můžeme se modlit libovolným způsobem, ke komu chceme, síla naší modlitby a znásobení úsilí mnoha lidí s dobrými úmysly, zaručí vyslání energie tím správným směrem. Důležité je amulety a talismany pravidelně očišťovat a posilovat jejich moc, zejména ve spolupráci se čtyřmi živly - zemí, vodou, ohněm a vzduchem. Stejně tak je potřeba čas od času očistit prostor, například vykuřováním příslušnými bylinami. A předně duševní hygiena, zrovna tak jako očista těla, je předpokladem šťastného života a pevného zdraví!

Praktické tipy psychické ochrany

Pokud vás čeká nepříjemná situace, jednání s člověkem, jehož energie na vás nepůsobí dobře, jestliže musíte čelit slovním útokům, anebo cítíte nebezpečí, vytvořte si kolem sebe ochranný obal pomocí vizualizace. Může se jednat o nepropustnou světelnou kouli nebo třeba popelnici s víkem, do které si skočíte a víko za sebou zaklapnete. Lze také vizuálně zabouchnout dveře, a pevně je zamknout za lidmi, myšlenkami, problémy, které se nás netýkají a ubližují nám. Vždy je důležité pevně si ohraničit svůj prostor, a udržovat si v něm příjemnou atmosféru. Nemůžeme dovolit druhým, aby nás nakazili svým slovním jedem, infekcí nebo tím, co není naše a nepřejeme si to mít u sebe. Takto si můžeme vytvořit svůj vlastní dům nebo chrám. Obdobným způsobem můžeme ochránit třeba své dítě nebo domácího mazlíčka. 

Dalším způsobem je odpoutání se od něčeho, co nám již neslouží, anebo nás to vyčerpává. Může například jít o nefunkční vztah. Je potřeba vizuálně zpřetrhat všechny vazby, veškeré napojení s danou osobou. Můžete si představit třeba pevný kabel jako spojení, a v představách ho přetnout velkou sekerou. Osvobodit se, poděkovat a jít dál. Pak si uzavřít svůj prostor, aby se ten člověk nemohl k vám vrátit. Možností je spousta a ideální je, když pracujete sami se sebou, na základě své intuice, a svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Hypersenzitivní lidé to mají těžší

Ne vždy se nám podaří udržet si dobrou náladu, klidnou a vyrovnanou mysl, pevnou vůli a sebekontrolu. Obzvláště hypersenzitivní lidé mají tendence silně podléhat vnějším vlivům. Přebírají na sebe velmi snadno emoce druhých lidí, nálady ze svého okolí či prostředí, podléhají manipulátorům a silným osobnostem, které je přimějí dělat to, co ani nechtějí. U těchto hypersenzitivních lidí je někdy velmi těžké rozpoznat, co je vlastně jejich a co k nim patří, a co už ne. 

“Trpíte-li vyčerpáním, nemusí to nutně znamenat, že jste přespříliš otevření na úrovni aury. Stačí jen sdílet lože s někým, s kým jste v energetickém nesouladu, a může se stát, že se budete probouzet unavení a vyčerpaní. Rovněž může být umrtvující strávit příliš mnoho času ve společnosti někoho, kdo má velice odlišnou energetickou rovnováhu. Tytéž astrologické živly ukazují na slabé či silné hranice, rovněž hodně vypovídající o energetických úrovních a o tom, kdo vás bude napájet a kdo vysávat," vysvětluje Judy Hall.

Čtěte také: JAK SE CHRÁNIT PŘED NEGATIVNÍ ENERGIÍ A ENERGETICKÝMI UPÍRY?

Tento upravený a doplněný článek jsem psala pro magazín Šaman v roce 2017. 


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky