Jak souvisí sny s diagnostikou zdraví a nemoci a jak o snech smýšlel Freud?

Můj nový článek o tom, jak vnímali sny někteří filozofové a psychologové a jak mohou být sny propojeny s našim tělem a třeba i předpovídat nemoci... 

https://www.vitalia.cz/clanky/vyklad-snu-souvisi-s-nemoci-a-zdravim-cloveka/

Ukázka z článku:

Freud: sen ukazuje naše potlačená přání

Jungovým známým předchůdcem byl Sigmund Freud. Právě tento lékař se začal sny zabývat v souvislosti s léčbou svých neurotických pacientů. Freud předpokládal, že „všichni máme v sobě nějaká racionální přání, která vědomě potlačujeme, a při spánku naše vědomá kontrola nefunguje, proto se naše přání ohlašují a oživují v našich snech, kdy dochází ke splnění těchto přání,“ vysvětluje ve své knize Sen, mýtus a rituál Erich Fromm. Proto pak dochází k vnitřním morálním a etickým konfliktům, protože naše pohnutky nemusí být zrovna v souladu s morálkou či se zákonem. Podle Sigmunda Freuda se ve snech objevuje všechno, co vytlačujeme z vědomí, tedy nenávist, žárlivost, závist, perverze, incest nebo naše sexuální přání…

Zakladatel psychoanalýzy svůj pohled na sny shrnul v díle Výklad snů. Ve svých teoriích uvádí, že dítě je v podstatě iracionální, asociální a amorální bytost, která pociťuje silné sadistické a masochistické tužby, je to žárlivý exhibicionista, voyér, narcis a egoista, který není schopen nikoho milovat a který touží po incestu. Za tyto názory byl Freud nejvíce kritizován a ani Erich Fromm se při těchto zmínkách rozhodně nebrání ironii a tvrdí, že Freud se ohání sexualitou, přitom byl sám pěkný suchar.

Dítě dle Freuda zůstává manifestací zla, dokud není podrobeno výchovným vlivům a požadavkům společnosti. Převedeno na sny jde o to, že ve snech nám vládne Freudovo pudové Id a pomyslné, bytostně zlé dítě, které je však za plného vědomí korigováno nadvědomým Superegem a jeho morálními kvalitami. Freud uvádí, že symbolický jazyk snů je tajný kód a sny je třeba dešifrovat. Většina snů má ale dle Freuda sexuální povahu, za což ho kritizoval také C. G. Jung.


Spící žena

Autor článku: Taťána Kročková

Zdroj foto: Pixabay

Komentáře

Oblíbené příspěvky