Archetypy podle C. G. Junga

Zkuste si vzpomenout, zda se ve vašich snech třeba i opakovaně neobjevují některé z níže jmenovaných postav. V jakém období vašeho života za vámi přicházejí? Jak s vámi rozmlouvají a co vám sdělují?


Anima: anonymní nebo skutečná ženská postava v mužských snech, upozorňuje na to, že nyní přišel pro muže čas, aby se naučil vlastnostem přisuzovaným ženám - pasivita, oddanost, trpělivost, tolerance, pokora a skromnost

Animus: anonymní nebo skutečná postava muže ve snech žen, upozorňuje ženu na to, že nyní je pro ni prospěšné hledat a nacházet v sobě určité mužské vlastnosti jako kompetentnost, nezlomnost, jasný vhled, poznání možného stejně jako jeho důsledků apod.

Moudrý stařec/mág; Moudrá stařena/ vědma: anonymní nebo skutečná postava staršího, zkušeného muže nebo ženy, objevuje se většinou v životní situaci, v níž vlastní síly nestačí k vyřešení problémů, poukazuje na to, že radu a pomoc je potřeba hledat u druhých

Dítě: narození dítěte, kojenci, malé děti, ztělesňují symbol sjednocující protiklady, může vyzývat k tomu, abychom lépe uvedli v soulad vědomé a nevědomé prvky osobnosti - například rozum a cit

Kejklíř/ blázen: postava zdánlivého blázna, který se chová nenormálně a tropí žerty, ukazuje snícímu rozdíl mezi tím, co je v něm pravé a co je maska, dává šanci docílit sebepoznáním změn chování

Matka/ otec: postava matky, příp. otce (Jung nepopsal) - někdy idealizovaná, může napomoci vytvoření obrazu matky nebo otce, který se více blíží skutečnosti, v bdělém stavu nedokážeme rodiče vidět zcela objektivně

Mladá dívka: často neznámá mladá dívka, nymfa, tanečnice, rusalka, apod..., - objevuje se často ve snech žen, jejichž děti dospěly, poukazuje na to, nyní mají šanci začít s čerstvými silami nový životní úsek

Mladý muž/ hrdina: skutečná nebo anonymní postava bojovníka, hazardéra, který neohroženě vyhledává a podstupuje nebezpečí, objevuje se často v životních fázích, kdy je možné tušit blížící se změny, vyzývá k odvaze, k uskutečnění velkých plánů, k překonání strachu z nezvyklého

Stín: autoportrét snícího s negativními vlastnostmi, které v bdělém stavu potlačuje nebo nechce vzít na vědomí, otevírá možnost přiznat si své slabosti a pracovat na překonání negativních nebo omezujících charakterových rysů

Schlobohm, A.(1997). Obrazy našich snů. Praha: Euromedia Group, k.s...

Obrázek: Pinterest.comKomentáře

Oblíbené příspěvky