Jak vyložit sen - ukázka výkladu

Zabýváte-li se problematikou výkladu snů, jistě víte, jak je důležité sen správně popsat a ideálně také písemně zaznamenat. Tři části snů, které se zdály během jedné noci mladé ženě, si můžeme na ukázku zkusit rozebrat. 

Žena sny popisuje takto: 

Jsem na koncertě Tomáše Kluse, kam se příští týden skutečně chystám, jde dolů, já mám ledové ruce, on se jich dotkne a řekne, jak moc jsou ledové. Zahřívá mi je a přitom zpívá. Je to krásné, samozřejmě.

Jdu cestou, sbírám ptačí péra. Jsou krásná! Mám z nich radost (aktuálně v realitě opravdu sbírám ptačí pera a mám z nich radost). Potom najdu dva krásné holoubky - myslím, že jsou pár. Jeden z nich je poraněný. Ukazuji je muži, opatrujeme je a ujišťuje mě, že se uzdraví, protože mně je ouvej (jako pokaždé, když najdu zraněné zvíře a on je pokaždé zachraňuje).

Jsem u nás na vesnici. Je nějaká slavnost. Najednou ohňostroj. Já je nemám ráda, ale tenhle je jiný, krásný. Vypadá jako zlaté sněhové vločky. Potom z nebe spadnou plyšáci a nějaké další věci, pár jich posbírám. Jeden pán si mi chce otírat špinavé ruce o můj nový vojenský batoh (opravdu jsem si takový nedávno koupila), ohradím se. Jdu do chalupy, kde už je můj bratr (nežije s námi) a vypadá to tam docela jinak, než to u nás vypadá. Přichází jedna známá na kafe.

Rozbor a výklad snů: 

Mladá žena správně popsala děj, své pocity i myšlenkové pochody a konfrontaci s realitou. Trojice snů se jeví jako běžné snění, reakce na nedávné nebo blížící se události, které si uvědomuje, ale dá se tu i najít hlubší symbolika. První sen je pravděpodobné těšení se na koncert oblíbeného zpěváka, možná i mužský idol, vyjadřuje i osobní fyzický kontakt, teplo a naplnění. Vlastně jakési duševní a citové uspokojení. Kontakt ruky je prvotní lidský kontakt, teplo a zahřátí studených rukou symbolizuje i jakési hlubší zahřátí duše, zpěvem a dotekem. Otázkou je, zda žena také mívá studené ruce ve skutečnosti anebo se jednalo jen o snový obraz. Je tady cítit potřeba lásky, důvěry a dotyku.

V druhém snu se objevuje záliba ze skutečnosti, a sice sbírání ptačích per. Je zde opět prožívání příjemných pocitů, radosti a naplnění. Dva holoubci symbolizují zamilovaný pár a jeden z nich je zraněný. I když je ze skutečnosti známo, že žena nachází zraněná zvířata často, soucítí s nimi a její muž je zachraňuje, v tomto případě se jedná o symbolicky vyjádřené zachraňování vztahu. Už samotné vyjádření pocitu „Mně je ouvej“ (třeba jako tomu holoubkovi nebo raněnému zvířeti, které najdu) je jasně čitelné a muž má být ten zachránce, který slibuje vyléčení a uzdravení. Symbolika pera potom může být jednak falická a jednak také ukazovat na potřebu svobody ve vztahu.

Slavnost na vesnici a příjemné pocity. Ohňostroj představuje něco zcela jiného než klasické ohňostroje, které žena nemá ráda. Vnímám tady opět projekci sexuality. Zlaté sněhové vločky spojují dva protiklady, mužský a ženský protipól. Jak mohou být sněhové vločky zlaté? No nemohou  Zlato září jako slunce a je mužským principem, prototypem tepla a ohně. Sněhové vločky jsou zase chladné, ženské, zmražená voda. Tohle je kombinace obojího, výbuch ohňostroje jako orgasmus a roztátí a zahřátí (už zmíněné v první i druhé části snu). Plyšáci padají z nebe (třeba jako na koncertě Tomáše Kluse, když mu je fanynky hází pod nohy) a žena nějaké sbírá. Bere si tedy to, co se nabízí. Ale nechce nic nečistého a špinavého, jen to ne (nějaký pán si otře špinavé ruce o můj nový vojenský batoh, který mám i ve skutečnosti). Chybějící bratr, který s nimi nežije, opět ukazuje na chybějící mužský element a nenaplněné touhy. Vypadá to tam jinak, protože je tam bratr a přichází známá na kafe jako symbol otevřených dveří, račte vstoupit.

Shrnutí:

Není mi známo, zda mladá žena je vdaná či ne a zda žije v uspokojivém svazku, ale ze snu vyplývá opak. Pokud má partnera, vztah může momentálně procházet krizí nebo jí zkrátka chybí naplněnost, touha, kontakt, sexualita. Přijde mi to, že žena potřebuje lásku, dotyk, muže a naplnění ve šťastném a harmonickém svazku. Možná řeší svoje osobní vztahové a sexuální problémy. Muž slibuje vyléčení jejího zranění. Žena nechce být pošpiněna nečistou sexualitou, ale potřebuje se zahřát a roztát. Otevírá dveře, které umožňují někomu vstoupit. Potom ještě ve snu může být i skrytý stesk po bratrovi nebo třeba nějaké nevyřešené rodinné záležitosti.                                                            Foto: Taťána Kročková


Komentáře

Oblíbené příspěvky