Zábavné psychotesty pro volné chvíle. Nejen výklad snů dokáže analyzovat vaši osobnost...

Zkuste se na chvíli zastavit a podívat se do svého nitra formou zábavných psychotestů, které vám mohou o vás samotných ledacos prozradit. Stačí jen vzít do ruky tužku, papír a připravit si ostrouhané pastelky…

Pokud jste nikdy žádnou takovou hru nehráli, nemusíte mít obavy. Výsledky se budou odvíjet výhradně od toho, nakolik k sobě dokážete být upřímní, a kam až budete ochotní zajít. Ostatně, nikdo jiný se to o vás nemusí dozvědět…

Snový svět
Zdroj foto: Pixabay

1. Test s kostkou na poušti

Připravte si papír a pastelky. Zakryjte si tu část textu, která už analyzuje výsledný obrázek. V klidu se posaďte a zkuste si představit, že ta čtvrtka papíru je poušť. Na tuto poušť umístěte kostku. Je potřeba ji nakreslit tak, jak ji vidíte a vybarvit ji pastelkami. Když budete mít hotovo, umístěte na poušť ještě žebřík. Je na vás, jaký žebřík nakreslíte, a které místo papíru zvolíte. Dále obrázek obohaťte o libovolně zvolenou květinu. Nakonec nakreslete koně a člověka. Jakmile bude obrázek dokončený, obraťte jej na druhou stranu. Tam zakreslete stejnou situaci poté, co přijde písečná bouře. Dejte si záležet a s oběma obrázky si vyhrajte. 

Nyní můžeme přejít k rozboru obrázku. Možná se pobavíte, ale třeba se také o sobě ledacos zajímavého dozvíte. 

Kostka představuje vaše ego

Všimněte si, kam jste kostku umístili. Doprostřed obrázku, přes celou plochu nebo někam na okraj? Jak je kostka velká? Jakou má barvu a z jakého je materiálu? Všechny tyto otázky si poctivě zodpovězte. Kostka totiž představuje vaše ego, tedy vaše já. Jste roztahaní přes celou plochu a zabíráte si sobecky veškeré místo pro sebe? Chcete být vidět? Nebo jste schovaní někde na okraji papíru? To vše vypovídá o vašem sebevědomí. Jste z pevné ocele nebo z křehkého skla? Máte v sobě otvory nebo jste kostku nějak přehnaně nazdobili? Tradičně založení lidé, kteří mají rádi přírodu často volí kostku ze dřeva. 

Žebřík ukazuje váš vztah k druhým lidem

Teď soustřeďte pozornost na žebřík. Leží pohozený na zemi nebo jste ho opřeli o kostku? Nebo se snad nachází přímo na kostce? Je od ní naopak příliš daleko? Žebřík totiž symbolizuje váš vztah k druhým lidem a vaši míru socializace. Opřený žebřík o kostku může znamenat, že se vaši přátelé na vás mohou kdykoli spolehnout a jste ochotni jim pomoci. Vypovídá o vaší potřebě kontaktu s druhými. 

Květina naznačuje, jakým způsobem dokážete pečovat o bezbranné

Nyní najděte květinu. Kde se nachází a jak vypadá? Květina poukazuje na vaše sklony pečovat o slabé a zranitelné, na váš vztah k přírodě, zvířatům a dětem. Zkuste si sami odpovědět, jak vaši květinu vnímáte. Nachází se někde poblíž nebo přímo vyrůstá z kostky? Je silná, zdravá a krásná nebo spíše povadlá a nenápadná? Jaký druh květiny to je?

Postavení koně a člověka vypovídá o vašich partnerských vztazích

Všimněte si také, kde se nachází kůň a v jakém je postavení vůči postavičce člověka. Má kůň svého jezdce? Je zakreslený v poklusu? Nebo si člověk svého koně vede? A co když člověk před svým koněm klečí? V jaké vzdálenosti se nachází člověk od svého koně? Vše vypovídá o povaze partnerského vztahu, dominanci, submisivitě nebo třeba i potřebě člověka být sám. Podívejte se také, jakého koně jste vlastně nakreslili. Je to typický hnědý kůň? Nebo bílý jednorožec? Pegas? Či snad vraník s rozevlátou hřívou? Vzhled koně vypovídá o vaší představě o ideálním protějšku. 

Situace po bouři se týká vašeho způsobu řešení krize

Obrázek na druhé straně papíru ukazuje, jakým způsobem jste ve svém životě schopní zvládat problémy a krize. Pokud se obrázek vůbec nezměnil, blahopřejeme. Zřejmě s vámi nic ani nehne. Je vše zničené, zbořené, zasypané pískem? To asi nevypadá dobře… A co takhle kostka postavená na hranu? Tohle je poměrně vzácný a mocný symbol, který vypovídá o vaší originalitě a výjimečných schopnostech. Zkrátka všechno ustojíte a poradíte si s problémy po svém. 

2. Hra na opuštěný ostrov

Zkuste si představit, že byste vycestovali na opuštěný ostrov a měli možnost vzít si s sebou pouze tři věci. Záměrně není dáno, na jak dlouho by to bylo. Příliš nad tím nepřemýšlejte a zapište si na papír, co by to bylo a proč.

Teprve poté se můžete zamyslet nad tím, co jste zvolili, a co to o vás vlastně vypovídá. Zápalky, nůž a provaz volí rozhodní a praktiční lidé, kteří mají rádi dobrodružství. Polštář, knihu či deník snílci a intelektuálové, pastelky, fotoaparát nebo přehrávač se sluchátky umělci a kreativci. Jídlo, teplé oblečení a léky ti, kteří se bojí o své zdraví a jsou spíše úzkostnější povahy. Domácího mazlíčka, blízkou osobu, partnera nebo dítě zase lidé, kteří neumí být sami nebo si nedokáží představit život bez milované osoby. Možná mají také velký pocit zodpovědnosti, jsou zvyklí se o někoho starat a jsou přesvědčeni o tom, že jejich potřebnost pro druhé je natolik silná, že není možné se od nich odloučit. 

3. Den ve středověku

Další imaginativní hrou je rozhodnutí, kam byste vycestovali na jeden den do minulosti, kdybyste si mohli vybrat. Opět spontánně zapište, co vás napadá, a teprve poté zkuste svoji odpověď analyzovat. Můžete se pokusit vaši volbu zdůvodnit.

Povaha určité historické éry, kterou člověk volí, o něm může mnohé vypovědět. Může jít o oblibu konkrétního období, ale dají se objevit i jiné hlubší souvislosti. Výklad ponechme na každém z vás. Někteří lidé odpovídají, že by se do minulosti nikdy nechtěli vracet a je jim dobře v takové době, v jaké žijí. Jiní hovoří o tom, že by je zajímala spíše budoucnost. Opět se jedná o smýšlení člověka, jeho povahu a sklony. Konkrétně ti, kteří výlet odmítají, mohou na sebe prozradit, že se z nějakého důvodu bojí a mají strach ze změn, anebo jsou naopak natolik ukotvení v realitě či spokojení ve svých současných životech, že jakékoli cestování do minulosti je pro ně nepředstavitelné.

4. Kouzelné předměty

Kdybyste si mohli vybrat jeden ze tří kouzelných předmětů, který by to byl? Jsou to čepička neviditelnosti, létající plášť nebo kouzelná rybka, která vám plní tři přání. Zkuste se zamyslet nad tím, proč byste tuto volbu uvítali, a k čemu byste daný předmět využili. Můžete si všechny myšlenky, které vás k tomu napadají, zapsat na papír. Pro děti je jistě lákavé nakreslit si obrázek. 

Někteří koumáci jsou schopni vymyslet, že by si vybrali rybu a jejich prvním přáním by bylo to, aby mohli mít nekonečné množství přání. Vzpomeňte si na pohádku o rybáři a zlaté rybce, jak to dopadlo s lakotnou a marnivou ženou, která chtěla stále víc. Mnozí z nás by si přáli peníze, ale mohou člověku opravdu přinést štěstí? 

5. Animální instinkty

Tato hra spočívá ve volbě zvířete, kterým se můžete stát na dvacet čtyři hodin. Mnozí lidé preferují živočicha dle obliby, sympatií nebo jeho vlastností, které třeba v danou chvíli potřebují. Leckterá žena zvolí kočku pro její nezávislost a eleganci, muž šelmu pro dravost, odvahu a sílu. Zkuste se zamyslet nad povahou zvířete, které jste si vybrali, a také nad tím, zda tyto vlastnosti máte nebo je naopak zoufale potřebujete. Ušlápnutý člověk si třeba dovolí stát se na jeden den lvem či orlem. Víme proč. Tahle hra nám může velmi pomoci! 

Psáno pro tištěný magazín Šaman v roce 2018


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky