Ascendent a jeho charakteristika. Co o nás prozradí?

Pojďme se trochu napít z astrologického soudku. Přečtěte si úryvek článku, který jsem napsala pro ženský magazín Womanonly.cz. V závěru přidávám charakteristiky ascendentů podle Vladimíra Sládečka. 

Co je to ascendent?

Ascendent v horoskopu vypočítávají astrologové na základě přesného času narození. Zatímco numerologovi, který pracuje s čísly, bude stačit, když mu uvedete vaše datum narození, astrolog potřebuje ke své práci také přesný čas a místo vašeho narození. Právě hodina narození je důležitá pro zjištění ascendentu v horoskopu, který hraje velice důležitou roli. Nestačí tedy, že jste se například narodili ve znamení lva, což znamená, že v době vašeho narození se Slunce nacházelo ve lvu, ale také například zjistíte, že máte ascendent ve vodnáři. Ascendent totiž také vypovídá mnohé o vaší osobnosti, především o vás samotných, protože hrot ascendentu určuje základ celého osobního horoskopu – radixu.

Astrologové mají páky na to, jak zjistit ascendent, pokud například není možné získat informaci, v jaký čas se daný člověk narodil. Charakteristiky ascendentů v jednotlivých znameních jsou dané a astrolog může i na základě nepřesně udané hodiny narození svého klienta spočítat ascendent pomocí takzvané rektifikace. Ta se provádí pomocí zpětného sledování postavení planet v době významných životních událostí klienta, které jsou potřeba také astrologovi uvést.

Při zjišťování ascendentu je důležitá každá minuta času vašeho narození. Právě ta rozhoduje o přesnosti vašeho osobního horoskopu. Pamatujte si, že bez hodiny narození astrolog nemůže sestavit váš horoskop, anebo ano, ale nebude přesný.

Jak zjistit ascendent?

Pokud neznáte svůj čas narození a přejete si ho pro vypracování osobního horoskopu zjistit, první cestou je zeptat se vaší matky, anebo se podívat do záznamů o vašem narození, které si mnozí rodiče vedou v pamětních knížkách. Když neuspějete, můžete se obrátit na porodnici, ve které jste se narodili, anebo na matriku příslušného obecního, městského či krajského úřadu.

Ascendent vám zjistí astrolog nebo jakákoliv osoba, která vlastní jednoduchý astrologický software. Svůj ascendent si také můžete zjistit jednoduše na internetu na různých astrologicky orientovaných stránkách, anebo v tabulkách astrologických knížek – zejména těch, které se věnují populární a bulvární astrologii. U těchto knih však pozor – zjištění ascendentu podle jednoduchých tabulek nikdy nebude přesné!


Co o vás vypovídá váš ascendent?

Pojďte se nyní podívat alespoň na stručné charakteristiky jednotlivých ascendentů. Vždy však záleží na kontextu celkového horoskopu.


Ascendent podle Vladimíra Sládečka 


ASCENDENT VE SKOPCI

Štíhlejší muskulární vzhled, ostré tahy obličeje a povaha zdůrazňující vůli. Tito lidé sledují horlivě své cíle a dovedou vynaložit velké úsilí, aby si získali člověka, který se jim jeví  hodnotným pro manželství. Často snaží se dostat druha pod svůj vliv, ovládnout ho. Partneři těchto lidí nemají se nikdy zcela oddávat, mají být vždy trochu rezervovaní, aby povaze Skopce mohli dávat stále novou příležitost je dobývat a tím vyhnout se tomu, aby nezačal dobývat jinde. Beran často používá svou neobvyklou energii k tomu, aby ve svém povolání vykonal něco hodnotného, věnuje pro to dosti času, čímž manželský druh může se cítit nespokojen.


ASCENDENT V BÝKU

Středně velká postava, s přibývajícím věkem přibývá i korpulence.  Vášnivost musí být především probuzena. Jsou zde povahy, které jsou rády dobývány, přičemž vnitřně nejsou tak klidné, jak by se jevilo. Tito lidé se neukvapují, mají praktické cíle před sebou a jdou do manželství jen tenkráte, když jim to něco zajistí, něco přinese. Vytrvalost, svévolnost. Neskloní se před násilím, požadují lásku, dobroti a porozumění. Někdy sobectví je příčinou různic. Těší se příjemnostmi života, milují pohodlný pěkný domov. Někdy sklon k melancholii. Škůdce na ascendentu nebo descendentu vydává manželství v nebezpečí.

ASCENDENT V BLÍŽENCÍCH

Štíhlejší, pohyblivé tělo, výrazný obličej, když hovoří ústa, pohybují se i ruce. Nálada se může rychle změnit, což se připisuje ovlivnitelnosti a nervózním sklonům, což může být příčinou různic, když manželský druh nemá pravé pochopení, nebo neumí vyrovnávat. Mnohdy více manželství.

ASCENDENT V RAKU

Střední postava kulatého obličeje, velké oči. Zdrženlivost. Ostýchavá bytost, hluboký cit, vnímavost, domácí založení, píle, láska k pořádku. Nálada závisí od okolí. Mají rádi laskání, mazlení. Svou vůli prosazují v klidu a často oklikami. Jsou schopni oběti pro rodinu. Nepříznivá aspektace ASC způsobuje náladovost a z toho žaludeční poruchy. Snaha pro rodičovství. Manželský druh má míti pevnější povahu, ale na druhé straně má být pozorný vůči duševním hnutím. Je nutno vystříhat se duševní osamělosti.

ASCENDENT VE LVU

Postava střední až vyšší, atletická, sebejistého vystupování  a pozitivního životního založení, čímž snadno překonává krize a těžkosti života. Životní síla a radost přecházejí i na manželského druha. Ujímá se vedení v manželství a od svého druha vyžaduje pozornost. Taktním a milým vycházením vstříc získává sympatie, zručně dovede zakrývat nesprávnosti. Při špatné aspektaci sklon k mimomanželským dobrodružstvím. Tyto lidi můžeme získat, když jim projevujeme uznání a podporujeme jejich snahu po uplatnění.

ASCENDENT V PANNĚ

Spíše střední až větší souměrné tělo, kterému se věnuje dosti péče. Přírodní strava zamezuje zažívací potíže. Bytost přirozená, prostý životní styl. Je spokojen, když život jde klidným, rovnoměrným tempem, výkyvy přinášejí podráždění. Jiné lidi rádi kritizují, ačkoliv sami nejsou bez chyb, ale chtějí se takovými jevit.

ASCENDENT VE VAHÁCH

Souladné, pěkně zbudované tělo, které je přitažlivé druhému pohlaví. Přátelská sympatická bytost. Své schopnosti může rozvinout teprve ve společnosti jiných. Nedovedou být dlouho sami. Nemá si volit partnera, od kterého by byl odloučen následkem jeho povolání, cest apod. Zde právě v těchto případech třetí osoba narušuje svazek.

ASCENDENT VE ŠTÍRU

Středně velká, ne vždy souměrná postava, s markantními tahy obličeje, pronikavým zrakem. Bojovné založení, zvyk prosazovat se, snaha vnutit jiným svou vůli, snaživost, pilnost, tento typ je přitahován k takovému druhu, který se dovede přizpůsobit a neodporuje, jinak podrážděnost, ba i brutalita. Dovede se potýkat s životními těžkostmi, nezná únavu a může být dobrým manželským druhem. Je nutno však ovládnout impulsivitu a náruživost.

ASCENDENT VE STŘELCI

Pohyblivé tělo, v mládí štíhlé, později silnější.  Společenskost, přizpůsobení se náleadě společnosti, snadné navazování kontaktů, přístup k idealistickému myšlení. Má rád svobodu a nezávislost, nerad přijímá závazky. Vesměs v životě několik spojení lásky. Často navazují se známosti s nábožensky nebo umělecky založenými lidmi. Manželský druh ať je pevných zásad, ale přizpůsobivý a mnohostranný, pak bude nejlepším doplněním.

ASCENDENT V KOZOROHU

Tělo štíhlé, kostnaté, později plnějších tvarů. Povaha cílevědomá, pevné vůle, neúnavné pracovitosti. V životě mívají těžší úkoly. Se silným soustředěním se na podstatné a nejblíže dosažitelné cíle je možno dosáhnout uplatnění a úspěchu již ve střední části života. K doplnění je potřeba radostnější povahu, která dovede trochu rozptýlit a vyvést od stálé práce a povinností. Změny nálad a bručounství může souviset se žaludečními potížemi a trávením.

ASCENDENT VE VODNÁŘI

Středně velká až velká postava, získávající snadno sympatie jiných, především vnikáním do jiných a znalostí lidských povah. Vesměs jde si svou vlastní cestou, jeví silnýá zájem o vše nové, rád se zabývá problémy budoucnosti. Potřebuje druha, který chápe často přepjaté cíle a dovede zdravě kritizovat a usměrnit.

ASCENDENT V RYBÁCH

Postava menší až střední, v pozdějším věku sklon k plnosti. Silný vnitřní život. Citlivost pro všechny vlivy, snadná ovlivnitelnost, zdrženlivost, nerozhodnost. Životní druh musí být silné vůle a zásad, aby mohl pozitivně ovlivnit i morálně a ochránit před ovlivněním klamnými přáteli. 

Zdroj: Astrologie lásky a manželství, Vladimír Sládeček
Ilustrace: Pinterest.com

Komentáře

Oblíbené příspěvky