Čísla našeho života - kurz numerologie a práce s číslyDne 12. 9. 2019 v 17:00 - 19:00 hodin se bude konat v úžasném prostoru MANDALA ve Frenštátě pod Radhoštěm moje přednáška o numerologii v mém vlastním pojetí. Záměrně jsem ji nazvala jako Čísla našeho života. Toto úvodní setkání je klíčem k otevření intenzivního půlročního terapeutického kurzu, jehož podrobný program pro vážné zájemce přikládám níže. Přesné termíny budou teprve stanoveny, ale předpokládá se setkání jednou týdně po dvou hodinách, kdy se budou střídat teoretická část s praktickou. Pravděpodobný den setkávání bude pondělí.

Vážné zájemce prosím, v případě, že se rozhodnou kurz u mne absolvovat, aby se nahlásili na mé emailové adrese: krockovatatana@gmail.com nebo na telefonním čísle 777 602 922 a složili předepsanou zálohu ve výši 1000,- Kč, čímž si na kurzu zarezervují své místo. Tato záloha je vratná pouze do týdne před zahájením kurzu, kdy je potřeba doplatit zbývající částku. Přesné datum zahájení kurzu bude stanoveno v druhé polovině září 2019. 

Upřednostňuji menší počet účastníků a přátelskou atmosféru v uzavřené skupině. Kdokoli bude na setkání chybět, obdrží materiály a veškeré informace na svůj email, zároveň má možnost se mnou probíranou látku konzultovat i po telefonu a přes komunikátor, ideálně messenger. 

Na tento kurz bude začátkem roku 2020 navazovat kurz Základy astrologie, pro který vyžaduji základní znalosti čísel a příslušné symboliky, která bude vyučována už na prvním kurzu Čísla našeho života. Oba kurzy pojímám především jako nástroj sebepoznání se zaměřením na psychologii, zdraví a vztahy. 

Stručný program kurzu Čísla našeho života:


1. Lekce: seznámení s jednotlivými čísly, jejich významem, energií a vibracemi, vztahem k prostoru z hlediska geometrie, základní symbolikou s ohledem na filozofii, náboženství a astrologii, něco málo o významu matematiky a geometrie, kdo byl Pythágorás a pár zajímavostí o něm, co je to synestezie a proč v našem životě všechno přepočítáváme na čísla a stanovujeme počty, výpočet životního čísla a jeho význam 

Cvičení: Význam čísel v našem životě ve vztahu k jejich základnímu významu, životní číslo a procvičování jeho výpočtu i významu s ohledem na osobnost a zdraví člověka

2. Lekce: numerologická mřížka a základní roviny, údaje z data narození týkající se osobnosti, temperamentu a zdravotních dispozic člověka, devítileté vibrační cykly, totéž pak procvičování v praxi

3. Lekce: numerologické prognózy a partnerská čísla, jak můžeme posílit partnerský vztah nebo se naopak vyhnout člověku, který z nás vysává energii, životní čísla partnerů v převodu na tarot a jejich význam, základní vztahové rovnice + opět praktické procvičování na datech v rodině, proč mají příbuzní stejná čísla v datu narození, anebo se narodili ve stejný den?

4. Lekce: převod jména na čísla, telefonní čísla, číslo občanského průkazu, číslo domu a numerologický rozbor, graf analýzy jména podle Karolinss, změna jména + praktické procvičování

5. Lekce: generační číselné rozdíly, naši předkové a naše děti, význam nových rovin a čísla u našich dětí narozených po roce 2000, co znamená nula a jak můžeme pracovat s osobností dítěte, doporučit vhodné povolání nebo které zdravotní dispozice u dítěte pohlídat - prevence onemocnění nebo přetížení + opět konkrétní rozbory a praxe

Těším se na vás! 


Komentáře

Oblíbené příspěvky