Země je místem, kde tajíme své emoce, hrajeme emocionální hry a pustošíme city své i ostatních lidí...

Před časem se mi dostala do rukou velmi zajímavá kniha Umění psychické obrany od Judy Hall. Varuje před zneužíváním drog k psychickým experimentům, zdůrazňuje potřebu nastavení hranic i ochrany senzibilnějších jedinců před vnějšími vlivy. Zabývá se vnímáním nenarozeného dítěte, upozorňuje na velice silné energetické přenosy mezi lidmi, kteří jsou navzájem v sexuálním vztahu a ukazuje na bezbřehou sílu našich myšlenek. Pár citátů z knihy může být ledaskomu ku prospěchu ;-)

"Proto je hloupost míchat drogy s psychickou prací. Zejména halucinogeny vám následkem psychického přetížení spálí pojistky. Každý máme mechanismy přirozené ochrany, takové brány, které které zadržují nežádoucí psychickou komunikaci. Tyto přirozené bariéry jsou naší ochranou před napadením ze strany někoho cizího. Jakmile se otevřou a nejdou zavřít, mysl zůstane velice zranitelná. Bez ohledu na různou terminologii vždy platí, že parapsychologický výcvik zahrnuje otevírání a uzavírání těchto bran podle vlastní vůle, aby zůstaly pod kontrolou. V případech samovolného přenosu zpráv nebo u experimentů pod vlivem drog tomu tak není.

Je jasné, že když jste psychicky vyčerpaní, necítíte se dobře, jste citově rozrušení, duševně labilní, psychicky nevyrovnaní, bylo by lepší žádný kanál neotevírat. Rovný rovného si hledá. Když se budete cítit na dně, přitáhnete si nízkou vibraci. Jestliže jste jakkoli nevyrovnaní a vyvedení z míry, bude s vámi hovořit někdo nevyrovnaný a rozrušený - a to si pište, že jich na takovou příležitost čeká spousta. Stejně tak platí, abyste se neúčastnili seance, když se někdo ze zúčastněných necítí ve své kůži. Pamatujte, že skupina funguje na úrovni nejnižšího společného jmenovatele.

V pozadí mnoha problémů stojí příliš vyvinutá empatie, schopnost vcítění do druhého - protože příliš otevřený člověk přebírá vše, co vyzařuje někdo druhý. Stává se to zejména terapeutům, médiím a vůbec všem, kdo praktikují nějakou doplňkovou terapii. Během léčení nemusí být na škodu cítit každou pacientovu bolest a emoční disharmonii, ale pokud se nenaučíte, jak se po sezení důkladně očistit, nevyhnutelně si něco z klienta odnesete s sebou. Zkuste najít nějaký jiný způsob, jak se vyladit na tutéž informaci - uvidíte, že to ohromně poslouží vašemu zdraví. Je lepší naučit se naslouchat intuici a vidět získanou informaci na své vnitřní obrazovce než ji přebírat tělem.

Ovšem na to nemusíte být profesionály, abyste od lidí cokoli vstřebávali. Ani fyzická blízkost není podmínkou. Někteří lidé si vyloženě libují v cizích úzkostných stavech. Někteří lidé se chovají jako houby a nasávají atmosféru kolem lidí a vše, co z jejich psychiky vychází. Mívají spíše slabší auru s pružnými hranicemi a se spoustou čidel. Média někdy popisují auru takovýchto lidí, že je děravá jako řešeto. Někteří lidé zas mají narušenou ochranu následkem drog, nemocí, geopatogenního stresu či nerozumných psychických experimentů anebo i proto, že ochraně své aury nevěnují žádnou pozornost. Jsou lidé, kteří mají od přírody větší absorpční schopnosti a empatii.

Trpíte-li vyčerpáním, nemusí to nutně znamenat, že jste přespříliš otevření na úrovni aury. Stačí jen sdílet lože s někým, s kým jste v energetickém nesouladu, a může se stát, že se budete probouzet unavení a vyčerpaní. Rovněž může být umrtvující strávit příliš mnoho času ve společnosti někoho, kdo má velice odlišnou energetickou rovnováhu. Tytéž astrologické živly ukazují na slabé či silné hranice, rovněž hodně vypovídající o energetických úrovních a o tom, kdo vás bude napájet a kdo vysávat.


Foto: Pinterest.com

Mimosmyslové vnímání funguje obzvláště silně mezi matkou a dítětem. Regrese do prenatálních stavů prokazují, že v lůně lidé instinktivně vědí, co si jejich matka i další členové rodiny myslí a cítí. Většina z nás přichází o tuto schopnost brzy po narození. Avšak v některých případech se tato schopnost uchovává a způsobuje určitá zmatení, protože něco jiného se dítěti říká a něco jiného dítě samo přijímá jako instinktivní dojmy. Většina lidí buď od mimosmyslového vnímání upouští, anebo se stahuje do vlastního vnitřního světa a nevěří tomu, co jim tvrdí okolí. Jestliže mimosmyslové vnímání funguje na plné obrátky, dítě se chová jako štít radaru a zachycuje vše z okolí. Pokud si nevyvine mezi sebou a vnějším světem silnou hranici, chová se jako psychická houba a nasává do sebe myšlenky a pocity druhých. Takovéto děti asi potřebují psychicky se chránit již od útlého věku, jinak jim hrozí, že tím vším budou snadno zaplaveny. Schizofrenie je jednou z duševních chorob, jejichž příčinou může být neschopnost krýt se před věcmi druhých lidí.

V těhotenství sdílí plod naše pocity; krev s sebou nese pachuť strachu i slast radosti. Chemičtí poslové procházejí placentou a nesou s sebou emocionální poselství. Lidé sice bývají opačného názoru, ale dítě v lůně je vědomé a bdělé. Když se na něj matka těší, dítě cítí teplo a přijetí. Jindy je to plod nechtěný, a tak cítí chlad a odmítnutí. Je to důležité pro psychickou ochranu, protože před narozením býváme na emoce hodně citliví. Některé děti se nedokážou chránit před silnými matčinými emocemi, jiné se zas naučí uzavírat se příliš rychle. Tyto rané vzorce zpracováváme v procesu dospívání. Lidé prvního typu bývají vystaveni přívalům emocí. Lidé druhého typu jsou náchylní k mentálním střetům. Oba typy jsou však otevřeny nežádoucím průnikům do psychiky.

Foto: Pinterest.com

Síla představivosti je vskutku nesmírná. Cokoli, co si dokážeme představit, můžeme i uskutečnit. Myšlenka je tou nejmocnější silou na této planetě. Myšlenky je impulzem, který uvádí věci do pohybu, který tvoří i ničí. Máme na světě krásu, neboť na ni někdo pomyslel. Máme tady hrozbu atomové války, protože někdo jiný měl jinou myšlenku. Jedna myšlenka má v sobě zárodek druhé. Kdybychom jen dokázali porozumět síle myšlenky, mohli bychom přetvořit náš svět.To, čemu věříme, uskutečňujeme. Věříme-li sami sobě, je to ta nejsilnější ochrana.

Myšlenka má nezměrnou moc. Ovlivňuje naše zdraví i bohatství, ovlivňuje to, co přitahujeme a co odmítáme. Můžeme jí ovlivnit druhé, započít obrovská hnutí, zničit civilizace. Vše, co si dokážeme představit, můžeme uskutečnit řízenou silou myšlenky. A proto musíme převzít zodpovědnost za každou myšlenku, jež nám vytane na mysli.

Na emoční úrovni hmota vibruje jinak. Rezonuje na vyšší frekvenci. Naše emoční tělo obývá tentýž prostor jako tělo fyzické, ale také ho přesahuje. Různé pocity a emoce, pravda, zakoušíme v různých částech těla - strach usedá do břicha, srdce se povznáší radostí a topí se v žalu. Ale fyzický rozměr přesahuje i naše zkušenost. Když se s někým objímáme, je to fyzický akt, ale pocity, které mezi námi vyvstávají, procházejí naším emočním tělem. S dobrou intuicí a schopností empatie můžeme opravdově sdílet pocity druhých, neboť část jejich emocionální hmoty se k nám přenáší. Někdo je založen jinak a spoléhá na to, že intelektuálně porozumí, jak se druhý cítí, když si vybaví své pocity v podobné situaci. Komunikace na této úrovni se může odehrávat beze slov, ale třeba i s jejich pomocí. Často se lidé dorozumívají dotekem a pachy.

Během milování, zejména při orgasmu, se obě aury na chvilku spojí, sjednotí. Jakmile je naše interakce ukončena, každý si může vzít kousek energetického pole toho druhého. Dokud si tohoto mísení energií nejsme vědomi, ani netušíme, že je zapotřebí energie stáhnout a poté znovu obnovit hranice.

Foto: Pinterest.com

Jaké energie vydáváme, takové k sobě přitahujeme. Potlačovat svou temnou stránku znamená přitahovat si temno druhých lidí. V jádru se však jedná jen o naši vlastní tmu.

Takže Země je místem, kde tajíme své emoce, hrajeme emocionální hry a pustošíme city své i ostatních lidí."

(Umění psychické ochrany: Judy Hall)

Komentáře

Oblíbené příspěvky