Lilith aneb proč se muži bojí žen?

Jsem první žena Adamova, symbol zvrhlé pudovosti, temná stránka vaší duše, princip destrukce a zkázy, démon v ženské podobě. Já jsem Lilith. Jsem žena, po které muži touží, ale zároveň se jí bojí. Jsem žena, kterou muži nikdy nepokoří. Mám nad nimi velkou moc. Nedokážou mi odolat, v tom spočívá moje tajemství.  Jsem žena - had. Jsem vaše ego, chtíč i strach.  

Lilith byla první žena Adama, která se odmítala podřídit muži a plnit submisivní úlohu ženy. Proměnila se v hada, který svedl Evu k dědičnému hříchu. Stala se démonem s tou nejhorší pověstí. Nachází se v každém z nás. V určité části našeho Já. A záleží jen na nás, nakolik jí dovolíme, aby se projevila.

V horoskopu Černou Lunu znázorňuje druhé ohnisko elipsy, po níž se Luna pohybuje kolem Země. Místo, v němž se Lilith v horoskopu nachází pro nás představuje odvrácenou stranu našeho Já,  past, pokušení, věčný obtížně řešitelný problém, naši slabost. Je to něco, čemu se nedokážeme bránit, něco co nás ovládá.

Lilith ve vztahu k planetám: 

Slunce: ztráta identity, jasnovidné a okultní schopnosti, mystické zaměření, problémy s otcem

Luna: emocionální labilita, obrovská senzitivita, bouřlivé emocionální reakce, umělecké schopnosti, spojení s podvědomím,velká potřeba jistoty a bezpečí - mnohdy nenaplněná, problémy s matkou

Merkur: zesílení mentálních a komunikačních schopností, velká vnímavost, bystrý úsudek, důvtip, schopnost ponořit se do nevědomí

Venuše: zesílení erotiky, žádostivosti, sexuality a kreativity, možné zvrhnutí sexuální touhy, perverze

Mars: zesílení chtíče a pudovosti, touhy a potřeby dobývat, zesílení vůle, touha po moci a sebeprosazení, agresivita nebo naopak potlačení a oslabení mužské energie, ponoření energie směrem dovnitř místo ven

Jupiter: introspekce, potřeba dokonalosti, hledání moudrosti, nedostatek sebevědomí, potlačení či omezení osobnostního rozvoje či růstu, zesílení negativních stránek osobnosti

Saturn: zesílení pocitu zodpovědnosti, tvrdost, chlad, krutost, nekompromisnost, dogmatismus, rigidita

Uran: zesílení nezávislosti a originality, anarchismus, rebelie, invence, magnetismus, magické schopnosti, sexuální deviace

Neptun: zesílení imaginace, jasnovidných schopností, schopností ponořit se do nevědomí, také silné sklony k závislostem, sklony ke zneužívání alkoholu a návykových látek, duchovní a mystické zaměření

Pluto: magické schopnosti, síla vůle, silná osobnost, duchovní, mystické a okultní zaměření, ponoření do hloubky podvědomí, schopnost vidět vše skryté a utajené, silná nebo naopak potlačená sexualita a pudovost


Obrázek: Lilith od Johna Colliera

Komentáře

Oblíbené příspěvky