Tříkrálové hvězdy věští plodnost

Pověry našich předků vždy měly svůj smysl. Předávání staré moudrosti je důležité pro další generace, a návrat ke všemu původnímu a starému rovněž. Možná si už ani nevzpomenete, co se říká o 6. lednu, viďte? Není to jen psaní tří písmen křídou nad dveře.

Na Tři krále o skok dále, zima  je stále a buď se staví, nebo boří mosty.

Také se zkuste zaměřit na hvězdy. Když je jich hodně, urodí se mnoho brambor, když noc před 6. lednem září jasně, bude se rodit spousta zdravých a silných býčků, kozlíků, bílých beránků a synů.

Tento den bývá pověstný svým mrazivým počasím a jasnou oblohou s mnoha hvězdami. Už ve staré Anglii se na zamrzlé Temži touto dobou konaly tříkrálové trhy. Jinak všichni víme, že tři mudrci z Východu následovali Betlémskou hvězdu a přišli se poklonit Ježíškovi, kterému přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Aby se vyhnuli Herodovi, vzali to zpátky jinou cestou a zvěstovali pohanskému lidu narození Ježíše. Jsou patrony všech poutníků a cestovatelů. V den jejich svátku se tedy nad dveře zapisují počáteční písmena jejich jmen, tedy K+M+B. Původním významem ale bylo latinské spojení Christus mansionem benedicat, což znamená Kristus nechť požehná tomu domu po celý rok, který se ještě uvádí za třetí znaménko plus následující po trojici písmen. Tři plus symbolizují Nejsvětější Trojici.

O lednovém počasí se říká následující: Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. Když je začátkem ledna krásně, budou na jaře bouřky časné. Když v lednu déšť leje, zlé činí naděje. Když v lednu včely vyletují, nedobrý rok ohlašují. Leden studený – duben zelený. Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává. V lednu silný led, v květnu bujný med.

Obdarujte koledníky, ať se vám zdají krásné sny, a také ať se plní! :-)


                                                                 Foto: pinterest.com

Komentáře

Oblíbené příspěvky