Odkud se berou naše vzpomínky na minulé životy?

Přemýšlela jsem nad tím, odkud se berou naše vzpomínky na minulé životy a zdánlivě nevysvětlitelné a obtížně definovatelné myšlenky, pocity, vize nebo deja vu, a zda jsou vůbec naše. Dospěla jsem k závěru, že nemůžou být něčím, co je jasně dané a pevně ohraničené, ale že se jedná o cosi, co vytahujeme z našeho nevědomí. O obrazy, které si malujeme sami. O příběhy, které jako spisovatelé píšeme. O podobenství a připodobnění k něčemu současnému, co aktuálně prožíváme a řešíme v současném životě. 

Existuje teorie, že vše si neseme od našich předků. Řešíme to, co nedokázali vyřešit naši rodiče či prarodiče, opakujeme stejné vzorce, které tady byly už od pradávna. Na světě je možné úplně všechno a dosud nikdo nezpochybnil fungování všech systémů, které byly vytvořeny. Všechno souvisí se vším a veškeré teorie, které byly dosud popsány, fungují také prakticky. Stačí jen v ně věřit.

Emoce, které prožíváme nemusí být naše

Naše pocity a myšlenky nemusí být vůbec naše a ani vzpomínky na minulé životy ne. Vše se děje v určitých, stále se opakujících vzorcích. Když zafouká vítr, ohnou se všechna stébla trávy, žádné nezůstane stát rovně. Každá rostlina má svou barvu, tvar a vůni, každý živočich má svou charakteristiku, všechno má svá specifika. Člověk je součástí celku, má vědomí vlastního JÁ a to je, dle mého názoru, právě to jediné, co má. Domnívám se, že člověk po smrti o své vědomí JÁ přichází. Život je věčný a energie se neztrácí, ale vědomí vlastního JÁ pravděpodobně ano.

Na světě nemůže existovat nic, co by již předtím nebylo vytvořeno. Naše emoce, strachy, zážitky a zkušenosti vyplývají z určité danosti a rovnováha v přírodě je brána jako karma. Zkoumala jsem karmicky čísla, horoskopy a rodiny, je toliko systémů a všechny fungují, protože byly vytvořeny, vyzkoušeny a ověřeny. V horoskopu máme jakýsi kód či obraz našeho života, určitou matrici a ta se netýká pouze nás, všichni jsme na stejné lodi.

Lidé narozeni stejného data nebo kousek od sebe mají obdobné či zcela stejné postavení planet i lunárních uzlů, nehledě přímo na případy vícerčat, jejichž životy i přes jisté danosti mohou být zcela rozdílné. Je to dáno právě tím vědomím vlastního JÁ, schopností produkovat myšlenky a možností svobodné volby. To, co si neseme z minula, vzorec, který máme přijmout, zpracovat a vyřešit, zvládnout či ustát, máme v horoskopu, v datu narození, ve dlaních, v očích, v krvi, zkrátka všude, je to kód, vzorec.

Když potkáme člověka, který se nám z duše protiví a už od počátku vnímáme jakési antipatie, naše podvědomí si vymyslí příběh, ve kterém nám tento dotyčný v minulém životě "šlápl na kuří oko". Dalším vysvětlením může být, že jeho předek "šlápl na kuří oko" našemu předkovi. Důvodů by se jistě našlo mnoho a vysvětlení je možné najít i například v číslech nebo v horoskopu. V podstatě je to ale všechno úplně nepodstatné. Je to zkrátka určitý pravzor, který bude nadčasově platit vždy, tak jako se například nesnesou určití živočichové, kteří se snaží jeden druhému vyhnout nebo se naopak navzájem sežrat. Na světě existují určité látky, prvky, rostliny, živočichové či jiné formy života, které se navzájem přitahují nebo odpuzují. A v tomto vlastně spočívá základ života. Už buňky jsou k sobě přitahovány nebo odpuzovány určitými silami.

Archetypy najdeme všude

Existují pravzorce, archetypy, z nichž některé popsal Jung. Archetyp Bojovníka nebo válečníka můžeme přirovnat k planetě Mars a znamení berana, archetyp Matky k Luně a znamení raka nebo také Venuši a znamení býka či vah, archetyp Otce ke Slunci a znamení lva, případně také k Jupiteru,  Mladá dívka neboli Koré je buď Venuše anebo spíše může ve své nevinnosti, zranitelnosti a pokoře spadat do znamení ryb, jímž vládne Neptun. Mág či moudrý muž může být Jupiter a znamení střelce, Stará žena nebo čarodějnice Saturn a znamení kozoroha a konečně Dítě, které sjednocuje protiklady odpovídá Merkuru a znamení blíženců či panny. Stín bychom mohli přiřadit k Plutu a znamení štíra. Blázen neboli kejklíř je Uran a znamení vodnáře. Co se týká Tarotu, zejména Velké Arkány, opět se jedná o funkční ucelený systém archetypů, vzorců.

Je-li například naším vzorcem sklon k mučednictví či pocitům viny, můžeme si připodobnit a vytáhnout z Ákášické kroniky jakýkoli podobný příběh, který tímto splní svůj účel. My na sebe bereme pocity druhých, prožíváme příběhy v knihách, filmech, vytváříme si virtuální životy i životy minulé. Když se otevře nevědomí, je to jakoby se otevřela Pandořina skřínka a vyvalí se všechno to, co nelze ovládat vůlí a řídit vědomím. Ale je to tam a musíme se s tím konfrontovat.

Dle mého názoru je i naší minulosti dán určitý vzorec a příběh si již dokáže naše mysl "vymyslet", připodobnit dle potřeby. Všechno do sebe zapadá jako puzzle. Útržky a kousky rozbitého celku nacházíme všude kolem sebe, v lidech, které potkáváme nebo kteří jsou k nám z nějakého důvodu přitahováni, také ve snech. Všechno má svůj smysl.

13.4. 2014


                                                          ..  mlhovina Orel ..

24.2. 2016

Jedna událost vyvolává druhou.... vše se neustále mění a plyne..... panta rei.... všechno souvisí se vším a je navzájem propojené....

Komentáře

Oblíbené příspěvky